Temel Finansal Muhasebe

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bu eğitim ile işletme organizasyonunun ihtiyaç duyduğu finans-muhasebe uygulamaları ve prosedürleri hakkında bilgi aktarımı yapılacaktır.

Beklenen Fayda:

Finans ve muhasebe departman çalışanlarının ihtiyaç duyduğu uygulamalara hakimiyeti kazanmış olmalarıdır.

Hedef Grup:

Şirketlerin Muhasebe, Finans Bölümü Çalışanları ve Muhasebe-Finans Alanında Bilgi ve Tecrübelerini Artırmak İsteyen Tüm Katılımcılar

İçerik:

  •  Etik Davranışı Nasıl Tanımlarız?
  •  Etik Davranmak Neden Bu Kadar Zor?
  •  Etik Karar Alırken Bizi Etkileyen Bireysel ve Çevresel Faktörler Neler?
  •  Hangi Felsefi Görüş Bizim Etiğe Bakışımızı Yansıtıyor?
  •  Liderlerin Etik Davranma Sorumluluğu Neleri Kapsar?
  •  Etiğin Ağır Bastığı Bir Kurum Yaratmak: Örgütsel Düzeyde Hangi Adımlar Etiği Pekiştirir? Hangi Mekanizmalara İhtiyacımız Var?

Eğitim Metodolojisi:

  •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
  •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
  •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: