Geleceğin Liderleri MT Programı (Management Trainee)

Amaç

MT programımızdaki amacımız Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden başarıyla mezun olmuş bölgemizdeki kurumlarda çalışan adayların katılımıyla, geleceğin liderlerini yetiştirerek, kurumların gelecek yıllarda başarısını devam ettirmek ve daha üst seviyelere çıkarmaktır.

Program Tanımları

Geleceğin Liderleri MT Programı (Management Trainee):
Hedef katılımcılar bölge kurumlarımızda çalışan yeni istihdam edilmiş ancak tecrübesi olmadığı için hata ve öğrenme maliyetleri yüksek olabilecek özellikle teknik personelin (Teknik MYO’da olabilir) 6 aylık bir süre içinde, yarım gün çalışarak yarım gün Akademide öğrenim görecek kişiler olacaktır.

Özelleştirilmiş MT Programları:

Daha tecrübeli orta kademe çalışan teknik personelin geliştirilmesini hedefleyen yine hafta içi yarım gün akademiye gelecekleri, AR-GE, İnovasyon, Bilişim ve Dijitalleşme ağırlıklı bir program olacak içerik bölge beklentilerine uygun geliştirilecektir.

Hedef Grup:

Teknik içerikli MBA Programlarına katılacak katılımcılar Teknik Meslek Lisesi + MYO mezunu veya Mühendis yada Teknik Öğretmen olmalıdır.
Teknik olmayan MT programlarına en az lisans mezunları kabul edilir.

Hedeflenen Fayda:

Ülkemizde uygulamalı eğitim fırsatları maalesef olmadığı için yeni mezun çalışanların işletmelere öğrenme ve hata maliyetleri yüksek oluyor. Bu nedenledir ki kurumlar genellikle 3 yıl tecrübeli personel istihdam etmeye çalışmakta ya da yeni mezun mühendisleri, işletme mezunlarını asgari ücrete yakın ücretlerle çalıştırmaktadırlar.

Bu programla hedeflenen bölgedeki firmaların yeni mezun personelleri 6 ay boyunca haftada 3 yarım gün MT programı alırken yarım gün kendi işyerlerinde uygulama yaparak hata maliyetlerini yönetmek ve kısa sürede faydalarını maksimize etmektir.

Toplam Eğitim Bedeli:
Kitaplar ve ve ikramlar dahil 23.000 TL+KDV

Program Dönem ve Süresi:
Ocak 2022’den itibaren (230 Saat)

Eğitim yeri:

Tor Akademi GOSB salonları (İnovasyon ve AR-GE merkezi)

Katılımcı sayısı:

Maksimum 24 kişi olup eğitim 20 asgari kişi ile açılır.

Eğitmenlerimiz, Eğitim Anlayışımız, Eğitim Tekniklerimiz ve Teknolojimiz:

Eğitimcilerimiz akademik başarıları yanı sıra profesyonel hayatta üst düzey yöneticilik yapmış kişilerden oluşmaktadır. Eğitmenlerimizce hedeflenen, katılımcıya uygulanabilir bilgiyi en pratik haliyle içselleştirebilmelerini sağlanmasıdır.

Eğitim ve gelişim programlarımız ise katılımcılarda, kendilerinden beklenen değişim ve gelişim alanlarına odaklanarak kurgulanmaktadır. Beklenen gelişmenin davranışa dönüşmesinin ölçümlemesi de farklı metotlarda raporlanmaktadır.

Eğitimlerin interaktif metotlar ile paylaşımı, konuların anlaşılmasını ve içselleştirmesini desteklemeyi, motivasyonu yüksek tutmayı amaçlamaktadır.

Program içeriğine göre değişkenlik göstermekle birlikte eğitim ve gelişim programları süresince farklı metodolojiler uygulanmaktadır (Flipped Learning, Soru Cevap, RQ, Vaka Çalışması, Grup Çalışması vb.). Conficius’un dediği gibi “işitirsem unuturum, görürsem anımsarım, yaparsam öğrenirim.” Bir başka deyişle öğrenmek ve öğrenilen davranışa geçmesi için uygulamalar yapmak programımızın odağındadır.

Eğitim Etkinliğinin Ölçümü ve Sertifika:

Eğitim sonunda testler uygulanacaktır. Katılımcılar ile ödev ve projeler verilecek, sonuçlar değerlendirildikten sonra konu ile ilgili “feedback” ve “feedforward” raporlamaları paylaşılacaktır.
Program sonunda başarılı olan katılımcılara Akademimizce Teknik MT sertifikasıı verilecektir.

Program İçeriği

Alt Yapı, Stratejik Yönetim Modülü

• Kısaca Bilişim, İnovasyon, Dijitalleşme
• Değişim ve Risk Yönetimi
• Yönetişim, Organizasyon
• Stratejik Yönetim,
• Kurum Kültürü

Pazarlama Müşteri İlişkileri Modülü

• Müşteri Değer Zincir ve Müşteri Odaklılık
• Birebir Pazarlama
• Müşteri Beklentilerinin Yönetimi, Müşteri İlişkileri, CRM ve 4C
• 4C Customer Cost, Müşteriye Maliyet, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Maliyet Yönetimi
• Müşteri Lojistik Yönetimi
• Uluslararası Ticaret

Teknoloji Mühendislik Üretim Modülü

• Teknoloji Seçimi ve Yatırım
• Mühendislik ve Proje (APQP, PPAP)
• Planlama (OPT, FMS, JIT, MRP-I, MRP -2)
• Tedarik Zinciri Yönetimi
• Üretim Yönetimi (5S, TPM, POKE YOKE, SMED, JIDOKA ANDON, KANBAN)
• Operasyonel Mükemmellik WCM
• Üretim Süreçlerinde Verimlilik Uygulamaları ve Üretim Maliyetleri Yönetimi
• Yatırım Değerlemesi (ROI)

Mali Modül

• Kısaca Tek düzen muhasebe Hesap Sistemi ve mali tablolar,
• Sınai maliyet
• Mali Tabloların Analizi ve Bilanço Okuma
• İşletme Bütçeleri

Ölçme Denetleme, Süreç Yönetimi Ve Liderlik Modülü

• Proses Denetimi ve Kalite
• Entegre Kalite Yönetim Standartları Bilgilendirme
• Kalite Maliyetleri ve Üretim Mali Analizleri
• Süreç Yönetimi ve Kısaca 6 Sigma
• Liderlik
• Kişisel Yönetim Becerileri