Bireysel Gelişim, Kurumsal Dönüşüm

 • Neden şirketlerin ortalama ömrü her yıl düşüyor? Değişime uyum mu sağlayamıyoruz?
 • Teknolojinin gerisinde mi kalıyoruz? Kurumsallaşamadık mı? Beklentilerin gerisinde mi kaldık?
 • Kurumsal direnç ve hırsımız mı düşük? Vizyon, strateji veya hedef sorunlarımız mı var?
 • Sorun kurumsal adalette mi? Yoksa ikinci kuşağı hala yetkilendiremedik mi?
 • Karar süreçlerine çalışanlarımızı dahil mi edemedik? “Bizsiz şirket batar” düşüncesinde misiniz?
 • Finansman, Pazarlama, Tedarik, İnsan Kaynakları, Üretim sistemleri, sorun bunlardan birinde mi?

Kurumsallaşma

Kurumsallaşma, kurumların girişimcilerinden bağımsız olarak; sürdürülebilir, yönetilebilir, karlı büyüme modeli sistematiğidir. Bir başka deyişle Kurumsallaşma; Yönetişim, Yönetim, Yürütüm, Yargı erglerinin ayrı ergler olarak organize edilmesi, geleceğe ve beklentilere tam zamanlı uyum sağlayabilme kabiliyetini kazanma sürecidir. Kişilerden bağımsız, kurumun sürdürülebilir kurumsallaşma yolculuğuna birlikte yelken açabiliriz.

Kurumsal Dönüşüm Yapılanma Danışmanlığı

Çalışan paydaşların ve her seviyedeki yöneticilerin gelişimleri sağlanmadığı sürece kurumları dönüştürmek pek olası değildir.

Kurumsal dönüşüm radikal bir yaklaşımdır ve mühendislik gerektirir. Yaklaşık bir yıllık bir süreçte, odağı verimlilik ve maliyet yönetimi olan bu çalışmaların sonunda, kurumunuzun her alanında %15-%30 arasında gelişim sağlayabilirsiniz.

kurumsal-donusum-yapilanma-danismanligi
ortaklar-veya-aile-meclisi-aile-anayasasi

Ortaklar veya Aile Meclisi, Aile Anayasası

Meclisler, kurullar, komiteler, takımlar, hepsi ortak akıl platformlarıdır. Anayasalar ise bizi birbirimize ortaklaştıran, bir arada ilkeli olarak yaşamamızı sağlayan sözleşmelerdir. Kurumsallaşma bu iki kavramla başlar. Sonrasında, aile anayasası çerçevesinde şirket ana sözleşme değişiklikleri yapılmalıdır.

Bağımsız Y. K. Üyeliği

Yönetim Kurulu olarak her ay bir araya geliyor musunuz? Kurumunuzda şeffaflık ve hesap vericilik çerçevesinde hem süreçler hem de mali sonuçlar ile ilgili bilgilendirme yapılıyor mu? Bütün bunları kurumsal bir firma olmanın gereği olarak yerine getirmek istiyorsanız deneyimli Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizle kurum stratejilerinize farklı bakış açıları getirebilirsiniz.

bagimsiz-yk-uyeligi

Koçluk Mentörlük

SHRM Advanced Generalist, Adler Koçluk , Points of You Koçluk, SHL ve DDI Assessor, Hay ve Kaisen 360 Derece Koçluk, Oliver Wymann Liderlik Eğitmeni Sertifikalarına sahip danışman eğitmelerimiz ile yanınızdayız.

 • Satış Koçluğu, Performans Koçluğu
 • Yönetici Koçluğu, Takım Koçluğu
 • Kurum İçi Koçluk, Çeviklik Koçluğu
 • Kurum İçi Mentörlük, Tersine Mentörlük

Akademi Kurulumu

Sürekli gelişim hedefiniz çerçevesinde iç eğitmenlerinizi oluşturup kurumsal akademinizi kurma kararı verdiyseniz, kurumsal akademi kurulum çalışmalarımız hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

akademi-kurulumu
insan-kaynaklari-cozum-ortakligi

İnsan Kaynakları Çözüm Ortaklığı

Tor Akademi olarak tüm insan kaynakları sistemlerinizi kurabilir, sürdürülebilirliği için iş başı eğitimlerinizi tasarlayabiliriz. Dilerseniz, aşağıda belirtilmiş konularda operasyonlarınızı biz yürütebiliriz.

 • İ.K. planlama norm kadro
 • Seçme yerleştirme, oryantasyon rotasyon
 • Yetenek yönetimi, yetkinlik modeli
 • Performans, ücret ve prim sistemi
 • Eğitim yönetimi
 • Öneri yönetimi ve yönetişim

İ.K. Araştırma ve Raporlama Çalışmaları

Aşağıda listelenmiş araştırma, analiz ve raporlama çalışmalarıyla çalışanlarımızın potansiyelini analiz edip potansiyellerini performansa çevirmelerine olanak sağlayabilirsiniz.

 • Kurum kültürü çalışan bağlılığı araştırması
 • Çalışan memnuniyeti analizi
 • Stratejik eğitim İhtiyaç analizi
 • Kurumsal SWOT analizi
 • Çalışanların mesleki kimlik analizleri
 • Çalışanların kişisel SWOT analizleri

Pazarlama Satış, CRM, CEM Danışmanlığı

 • Doğru pazar ile mi çalışıyoruz?
 • Müşteriyle İletişim ve ilişki yönetimimiz yeterli mi? (CRM)
 • Müşterilerimize yeterli çözümler sunabiliyor muyuz?
 • Müşteri verilerini yeterince analiz edebiliyor ve strateji üretebiliyor muyuz?
 • Rakiplerimiz hangi konularda müşteri beklentilerini bizden daha iyi karşılıyor?
 • Müşterilerimiz bizden hangi beklentileri konusunda memnun, hangilerinde yetersiz kalıyoruz?
 • Müşterilerimiz bizi ne ölçüde tavsiye ediyor? (NPS)
 • Müşteri deneyimleri çıkarımlarından yeterince yararlanıyor musunuz? (CEM)

Tedarik Zinciri Danışmanlığı

Müşteri talebi ile başlayan SC Tedarik Zinciri Süreci, müşteri tatmini ölçümü ve iyileştirmeleriyle sürdürülür hale gelebilir. Değer akış proseslerinizi kontrol edebilir ve iyileştirebiliriz.

 • ERP ve MRP-MRP II yazılımlarınız
 • Planlama (Talep, kapasite, malzeme, vardiya, üretim, lojistik)
 • İç dış satınalma, lojistik, dış ticaret operasyonları
 • Üretim yönetimi
 • Kalite kontrol
yalin-uretim-ve-wcm-danismanligi

Yalın Üretim ve WCM Danışmanlığı

Verimlilik ve maliyet yönetimi için yalınlaşmak ve israftan metodolojik olarak arınmak gerekiyor.

 • Yalın düşünce kültürel değişim çalışmaları
 • Hoshin Kanri (stratejinin hedefler indirgenerek uygulanması)
 • Değer akış, süreç akış haritalama
 • OEE (toplam ekipman verimliliği, kayıp analizi)
 • Görsel Fabrika, 5S, Ofis 5S
 • Kaizen (PUCO ve Sürekli iyileştirme)
 • Problem çözme, A3, SMED (Hızlı kalıp değişimi)
 • Jidoka (Sıfır Fireli Üretim), Poke Yoke (Hata Engelleme)
 • Operasyonel Mükemmellik ve WCM

Kalite Yönetim Sistemleri ve Belgelendirme

Her kurum, çalışanlarının ortalama iş çıktı kalitesi kadar kalitelidir. Bütünleşik kalite sistemlerinizi kurabilir, belgelendirme süreçlerinizde destek olabiliriz.

 • ISO 9001, IATF 16949
 • ISO 14001, ISO 45001,
 • ISO 27001, ISO 10002
 • ISO 50001, ISO 31000
 • SA 8000

Tüm bu sistemlerin talimat, form ve gerekli diğer dokümantasyonlarını oluşturabilir, iş başı eğitimler ile kalite süreçlerinizin sürdürebilirliğini sağlayabiliriz.

Mali Süreçler Danışmanlığı

Sürdürülebilir yönetilebilir karlı büyüme için stratejik yönetim ve bütçe kadar, mali ölçerler ve denetim de bir o kadar önemlidir.

 • Bütçe sisteminizi kurabilir veya iyileştirebiliriz.
 • Aylık mali tablolarınızın analizini sistemleştirebiliriz.
 • Mali iç kontrol sisteminizi kurabiliriz.
 • Standart maliyet sisteminizi kurarak ürün maliyetlerinizi öngörmenizi sağlayabiliriz.
 • Aylık gelir tablosu ve bilançonuzun çıkmasını sağlayabiliriz.
 • Maliyet muhasebe sisteminizi kurabiliriz.
 • Finansal süreçlerinizi kontrol edip, daha az maliyet ve teminat ile, finansal ihtiyaçlarınızın karşılanmasına destek verebiliriz.
 • Kurumsal risk yönetim sisteminizi kurabiliriz.

Turquality Danışmanlığı

Ülkemizin küresel markalar oluşturma vizyonuna dönük en önemli devlet desteği olan TURQUALITY programına katılma planınız varsa, stratejik ve operasyonel süreçlerinizi analiz edip, açıklıkları yönetip, kurumu Turquality denetimlerine hazır hale getirebiliriz. Bu süreç aynı zamanda kurumsallaşmayı da sağlayan bir süreç olacaktır.

Kobi Paketleri

Stratejik ortaklık modeli çerçevesinde Sanayi ve Ticaret Odaları, İş Konseyleri, Dernekler ile paylaşılmak üzere, ihtiyaç odaklı yaklaşımla, oluşturulan KOBİ’lere özel eğitim ve hizmet paketleri.

Dijital Bilinirlik Reçetesi

Dijital platformlarda bilinirliliğin arttırılması için uygulanacak eylem planının yol haritasını oluşturur.
Firmalar için bir “dijital platform bilinirlik” reçetesidir.

Tasarım & İçerik Reçetesi

Bir marka ilk olarak kimliği ile konuşur. Kimlik çalışması, aynı zamanda marka felsefesinin anlatımıdır. Markaların faaliyet konularına uygun, değer ve hedeflerine paralel renkler, dijital platformdaki kullanıcılara iyi bir deneyim sunmak için onlara tanıdık gelebilecek ve okumalarını kolaylaştıracak fontlar, global tasarım algısına uygun logolar ve marka mesajı niteliğindeki motto / sloganlar tasarım & içerik konu başlıklarını oluşturur.