Üretim Yönetimi Yüksek Lisans Programı Ve Executive MBA

Amaç

Bu program ile amacımız; Gebze ve Tuzla’da özellikle Organize Sanayi Bölgelerinde çalışan, metal sektöründe konumlanmış öncelikli olarak Mühendislik biriminde çalışan bireylerin, iş çıkışlarında kolaylıkla ulaşım sağlayacakları yakınlıkta ve beklentileri karşılayabilecek 2 özel içerikli Yüksek Lisans Programımız (Mühendislik ve MBA) bölgemizde bulunan Üniversitelerimiz ile oluşturarak katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Program Tanımları

Teknik Yüksek Lisans:

Bölgemizdeki kurumların insan kaynakları ve eğitim yöneticilerinin beklentilerinden hareketle içeriğinin oluşturulduğu Teknik öğretmen ve veya Mühendislerin katılacağı bir Tezli veya Tezsiz Yüksek Lisans programı olacaktır. Program içeriği 2 yılda bir değiştirilebilecektir.

Programda AR-GE, İnovasyon, Yalın Üretim, Operasyonel Mükemmellik dijitalleşme konuları ağırlıklı olacaktır.

Executive MBA Programı:

Programın hedef katılımcıları ağırlıkta yine mühendis olmakla birlikte diğer lisans mezunu çalışanlara da açık tutulacak olup Tezli veya Tezsiz yapılabilir.

Program ağırlığı Stratejik Yönetim, Yönetişim, Dijitalleşme, Pazarlama ve Finans programlarında olacak olup, eğitmenler iş dünyası kökenli akademisyen ve iş insanlarıdır.

Her iki yüksek lisan programı da 2 yılda bir içerik çalışması ile geliştirilecek ve bölge kurumlarının ihtiyaçlarına göre dönüştürülecektir.

 

Hedef Grup

Yöneticiler ve tüm diğer lider adayları.(Katılımcıların 3 yıl çalışmış olması beklenmektedir)

 

Beklenen Fayda

Yöneticilerin, programın sonrasında daha stratejik bakış açısı kazanmaları ve edindikleri deneyimleri liderlik davranışına dönüştürmeleri amaçlanmaktadır.

 

Toplam Eğitim Bedeli

Kitaplar ve Öğlen yemekleri ve ikramlar dahil 40.000 TL+KDV

 

Program Dönem ve Süresi

Ekim 2022 (400 Saat)

 

Program Günleri

Hafta içi 2 akşam (yarım gün, üçer saat), Hafta Sonu 1 Gün (tam gün, altı saat)

 

Eğitim yeri

Tor Akademi GOSB salonları

 

Katılımcı sayısı

Program maksimum 24 kişi, minimum 20 kişi ile açılır.

 

Eğitmenlerimiz, Eğitim Anlayışımız, Eğitim Tekniklerimiz ve Teknolojimiz

Eğitimcilerimiz akademik başarıları yanı sıra profesyonel hayatta üst düzey yöneticilik yapmış kişilerden oluşmaktadır. Eğitmenlerimizce hedeflenen, katılımcıya uygulanabilir bilgiyi en pratik haliyle içselleştirebilmelerini sağlanmasıdır.

Eğitim ve gelişim programlarımız ise katılımcılarda, kendilerinden beklenen değişim ve gelişim alanlarına odaklanarak kurgulanmaktadır. Beklenen gelişmenin davranışa dönüşmesinin ölçümlemesi de farklı metotlarda raporlanmaktadır.

Eğitimlerin interaktif metotlar ile paylaşımı, konuların anlaşılmasını ve içselleştirmesini desteklemeyi, motivasyonu yüksek tutmayı amaçlamaktadır.

Program içeriğine göre değişkenlik göstermekle birlikte eğitim ve gelişim programları süresince farklı metodolojiler uygulanmaktadır (Flipped Learning, Soru Cevap, RQ, Vaka Çalışması, Grup Çalışması vb.). Conficius’un dediği gibi “işitirsem unuturum, görürsem anımsarım, yaparsam öğrenirim.” Bir başka deyişle öğrenmek ve öğrenilen davranışa geçmesi için uygulamalar yapmak programımızın odağındadır.

Katılımcıların cep telefonlarına eğitimlerden önce mikro videolar gönderilerek eğitime gelmeden önce konu ile ilgili bilgilendirme yapılacak ve kendilerine zaman zaman sorular yönlendirilecektir.

 

Eğitim Etkinliğinin Ölçümü ve Sertifika

Eğitim süreci boyunca katılımcılarımıza; İlgili eğitim hakkında ödev ve projeler verilecektir. Bu program sonrasında katılımcılarımıza testler uygulanacak ve sonuçların analizi yapıldıktan sonra konu ile ilgili “feedback” ve “feedforward” raporlamaları paylaşılacaktır.

Program sonunda başarılı olan katılımcılarımıza Üniversite akreditasyonunda ilgili Yüksek Lisans Diploması verilecektir.

 

1. BÖLÜM: ALT YAPI, STRATEJİK YÖNETİM MODÜLÜ

 • Yönetsel Trendler (1990 Üst yapı kırılması, 2008 alt yapı kırılması 2020 dijital kırılma)
 • Kısaca Bilişim, İnovasyon
 • Değişim ve Risk Yönetimi
 • Yönetim, Organizasyon
 • Yönetişim, Organizasyon
 • Yönetişim İlkeleri
 • Stratejik Yönetim
 • İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kurum Kültürü

2. BÖLÜM: PAZARLAMA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ MODÜLÜ

 • Müşteri Değer Zincir ve Müşteri Odaklılık
 • Kanallı Pazarlama  (4P)
 • Birebir Pazarlama
 • Müşteri Beklentilerinin Yönetimi, Müşteri İlişkileri, CRM ve 4C
 • 4C Customer Value, Müşteri Değeri, Farkın Yönetimi
 • 4C Customer Cost, Müşteriye Maliyet, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Maliyet Yönetimi
 • Müşteri Deneyimi Yönetişimi
 • Dijital Pazarlama
 • Müşteri Lojistik ve Satış Yönetimi
 • Özel Müşteri İlişkileri Yönetimi (Key Account Management)
 • Uluslararası Ticaret

3. BÖLÜM: TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK ÜRETİM MODÜLÜ

 • Teknoloji Seçimi ve Yatırım
 • Mühendislik ve Proje (APQP, PPAP)
 • Planlama (OPT, FMS, JIT, MRP-I, MRP -2)
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Üretim Yönetimi (5S, TPM, POKE YOKE, SMED, JIDOKA ANDON, KANBAN)
 • Operasyonel Mükemmellik WCM
 • Üretim Süreçlerinde Verimlilik Uygulamaları ve Üretim Maliyetleri Yönetimi
 • Yatırım Değerlemesi (ROI)

4. BÖLÜM: MALİ MODÜL

 • Finansal Muhasebe, Kısaca UFRS
 • Maliyet Muhasebesi ve Faaliyet Tabanlı Muhasebe ABC
 • Mali Tabloların Analizi ve Bilanço Okuma
 • İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Teknikleri
 • Strateji Bütçe Simülasyon Oyunu
 • Finansman

5. BÖLÜM ÖLÇME DENETLEME, SÜREÇ YÖNETİMİ ve LİDERLİK MODÜLÜ

 • Proses Denetimi ve Kalite
 • Entegre Kalite Yönetim Standartları Bilgilendirme
 • Kalite Maliyetleri ve Üretim Mali Analizleri
 • Mali İç Denetim Öz Değerleme
 • Denetim Değerleme Açıklıklarının Yönetimi, 6 Sigma
 • Liderlik
 • Kişisel Yönetim Becerileri

10 GRUP PROJE SUNUMU ve TARTIŞMA UYGULAMA ÇALIŞMALARI