Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası 02.08.2021 tarihinde oluşturulmuştur.

Tor Akademi öğrenim platformuna katıldığınız için teşekkür ederiz. Tor Akademi olarak gizlilik ilkesine saygı duyuyor ve özen gösteriyoruz.
www.torakademi.com sitesinin içeriğinde yer alan tüm bilgiler, grafik, logo, resimler, şekiller, teknik ve bilimsel çizimler, yazılımlar, dış görünüm, dizayn, sistem ve teknik unsurlar, yorum ve tavsiyeler ile buradan yapılan tüm linkler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla sunulmuştur. Bu nedenle endüstriyel tasarımı bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara bağlı telif ve her türlü haklar dahil olmak üzere www.torakademi.com’ a ait olup, halen mevcut ve yürürlüğe girecek, tüm T.C. mevzuatıyla uluslararası telif hakkı ve marka yasalarıyla ve uluslararası sözleşmelerle koruma altındadır.

Tor Akademi internette yer alan web sitesindeki bilgilerin mevcut durumu yansıtması için gerekli olan tüm gayreti göstermiştir. Bu sitede yer alan bilgilerin revizesi ya da düzeltilmesi ile ilgili olarak; Tor Akademi önceden haber vermeksizin, istediği zaman sitedeki bilgilerin revizesi, değiştirilmesi, düzeltilmesi ve çıkarılması gibi işlemleri yapacak tek yetkili olup bu konudaki tüm haklara sahiptir. Bu sitede kullanılan bazı ifadeler ileriye dönük olarak hazırlanmış olabileceğinden çeşitli risk ve belirsizlikler içermesi mümkündür. Muhtelif nedenlerden dolayı gerçek sonuç ve gelişmeler, bu ifadelerde belirtilen ya da ima edilenlerden somut bir şekilde farklı olabilir. Kullanıcılar bilgi ve dokümanları sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilir. Yukarıda sayılan unsurların Tor Akademi’ nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, alıntılanması, kopya edilmesi, çoğaltılması, değişiklik yapılması, depolanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda sayılan fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır. Bu site veya herhangi bir parçasının kopyalanması, satılması veya ticari bir amaç için istismar edilmesi yasaktır.

Bu sitede yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde değişikliğe uğratmak; her türlü cezai hukuki takibata neden olacaktır.
Sitede yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle doğruluk içerecek şekilde güncelleşmemesi; düzenlemede gecikme, sitede olması muhtemel bir yanlışlık veya eksiklikten ya da değişiklikten dolayı Tor Akademi’ ye hiçbir nam altında sorumluluk yüklenemez. Güncellemeye ilişkin tarih bulunması, belirtilen hususlar aksine www.torakademi.com’ u hiçbir şekilde yükümlülük altına sokmaz.
Site ve içeriğindeki bilgilerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda, Türkçe Yasal Uyarı metni esas alınacak olup, böyle bir durumda www.torakademi.com her türlü hukuki hakkını kullanacağını taahhüt eder.