Maliyet Muhasebesi Uygulamaları ve Maliyet Yönetimi Teknikleri

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bu eğitimin amacı Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının maliyet muhasebesi uygulamalarına yansımalarını da içerecek biçimde işletmelerde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini oluşturan unsurlar ve maliyet hesaplama yöntemlerini tartışmanın yanında stratejik maliyet yönetim tekniklerini ve felsefesini katılımcılara aktarmaktadır.

Beklenen Fayda:

Eğitimin sonunda katılımcıların;
• Ülkemizde uygulanan hesap planı çerçevesinde maliyet hesaplarını işleyişini kavramaları,
• Ürün, hizmet ve diğer faaliyetlerin birim bazlı maliyetlerini hesaplayabilmesi,
• Faaliyet tabanlı maliyetleme ile hacim tabanlı maliyetleme yaklaşımları arasındaki farkları ayırt edebilmesi,
• Maliyet yönetim tekniklerini kullanabilmesi beklenmektedir.

Hedef Grup:

Muhasebe, Finans, Mali İşler Bölümü Çalışanları ve Yöneticileri.

İçerik:

 •  Maliyet Muhasebesinin Tanımı, Amaçları, Gider, Maliyet, Harcama ve Zarar Kavramları
 •  Tekdüzen Hesap Planında Maliyet Muhasebesi ve hesap akışları
 •  TMS 2 Stoklar ve TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standartlarına Göre İlk Madde ve Malzeme Giderleri
 •  TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar İşçilik Giderleri ve Muhasebeleştirilmesi
 •  Amortisman Giderlerinin TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standartlarına Göre Saptanması
 •  Tükenme Paylarının TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standartlarına Göre Saptanması
 •  Sipariş Maliyet Sistemi
 •  Safha (Evre) Maliyet Sistemi
 •  Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
 •  Stratejik Maliyet Yönetimi Yaklaşımları
 •  Hedef Maliyetleme
 •  Mamul Yaşam Dönemince Maliyetleme
 •  Tam Zamanında (JIT) Yaklaşımı ve Maliyetleme
 •  Kaizen Maliyetleme
 •  Lojistik Süreçlerin Maliyetlenmesi
 •  Kalite Maliyetleri ve Analizi

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: