Prof. Dr. Melek Akgün

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde Lisans (1991), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında Yüksek Lisans (1995), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim dalında Doktora (2000) derecesine sahiptir. 1995-1999 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesinde Araştırma Görevlisi, 2000-2014 tarihleri arasında Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör unvanları ile görev almıştır. 2014-2019 tarihlerinde Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışan Akgün’ün yürüttüğü dersler arasında Finansal Muhasebe, Envanter-Bilanço, Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, İşletmelerde Bütçeleme ve Kontrol yer almaktadır. 2001 yılından bu yana pek çok kuruluşta eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir. Ayrıca ulusal ve uluslararası yayınlaşmış çok sayıda makalesi ve kitap çalışması bulunmaktadır. Akgün Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetçilik belgesine sahiptir.