Gelişmek İçin Geri Bildirim Alma Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

 •  Geri Bildirimin önemi ve değerini ortaya koymak
 •  Geri Bildirimin performans yönetim sistemi içerisindeki yerini vurgulamak
 •  Geri Bildirim almaya yönelik esasları aktarmak
  Sureti ile çalışan penceresinden; çalışanı geribildirimin gücüne inandırarak geri bildirim almaya açık hale getirmek ve yönetici ile çalışan arasındaki diyaloğun ve iletişimin güçlenmesine katkı sağlamaktır.

Beklenen Fayda:

 •  Geribildirime karşı çalışan algısını değiştirmek
 •  Geribildirim alma becerisini geliştirmek
 •  Çalışan ile yönetici arasındaki iletişimi güçlendirmek

Hedef Grup:

Tüm Çalışanlar.

İçerik:

 •  Gelişim ve Performansta Geri Bildirimin Yeri ve Önemi
 •  Duygusal Zekanın İşe ve İletişime Katkısı
 •  Geri Bildirimde İletişime Açık Olmak
 •  İdeal Geribildirim Adımlarında Çalışana Düşen
 •  Geri Bildirimde Çalışan Kimliği ve Sorumluluğu
 •  Geribildirim Alana Tavsiyeler

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: