Etkin Geri Bildirim Verme Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

 •  Geri Bildirimin önemi ve değerini ortaya koymak,
 •  Geri Bildirimin performans yönetim sistemi içerisindeki yerini vurgulamak,
 •  Geri Bildirim vermeye yönelik esasları aktarmak,
  Sureti ile yönetici penceresinden; çalışanın gelişimine, potansiyelin performansa dönüşümüne ve yönetici ile çalışan arasındaki diyaloğun ve iletişimin güçlenmesine katkı sağlamaktır.

Beklenen Fayda:

 •  Doğru geri bildirim verebilme becerisini geliştirmek
 •  Çalışan ile yönetici arasındaki iletişimi güçlendirmek
 •  Çalışanın gelişim alanları ile ilgili gerekli bilgilerle donatılarak kafasındaki boşlukları kendince doldurmasının önüne geçmek
 •  Olumlu davranışların etkisini daha da güçlendirmek

Hedef Grup:

İlk, Orta ve Üst Kademe Yöneticiler.

İçerik:

 •  Performans Yönetim Sürecinde Geri Bildirimin Yeri ve Önemi
 •  Duygusal Zekanın İşe ve İletişime Katkısı
 •  Geri Bildirimi Doğru Verme Teknikleri
 •  Geri Bildirimde İletişim
 •  İdeal Geri Bildirim Adımları
 •  Geri Bildirimde Yönetici Kimliği
 •  Geri Bildirim Verene Tavsiyeler

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: