Dönemsonu Kapanış İşlemleri ve Muhasebesel Uygulamaları

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bu eğitim ile katılımcılarla;
● Kurumların dönem sonlarında hesap dönemi kapanışı ile ilgili yapacakları muhasebe işlemleri,
● Vergi mevzuatı, matrah tespiti, diğer kapanış işlemleri uygulamaları, kurumlar vergisi kanunlarına göre gider yazılabilecek masrafların tespitine yönelik detaylar aktarılacak, doğru kayıt tutmak ve mümkün olan tüm vergisel fırsatların değerlendirilebilmesi konularında paylaşımlar yapılacaktır.

Beklenen Fayda:

Bu eğitimin sonunda katılımcıların;

 •  Vergi matrah tespitinde gider olarak alınabilecek masraflar,
 •  Dönem sonu işlemleri ile ilgili özellikli konular,
 •  Aktif ve pasifte yer alan varlık ve yükümlülüklerin ne şekilde değerlendirileceğine dair konular hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.

Hedef Grup:

Kurumların muhasebe departman çalışanları ve bu alanda kariyer yapmak isteyen herkes

İçerik:

 •  Muhasebede Dönem Sonu İşlemleri, Envanter ve Değerleme Kavramları
 •  Hazır Değerlerin Envanteri, Yabancı Paralı İşlemlerin Değerlemesi
 •  Menkul Kıymetlerde Dönem Sonu İşlemleri
 •  Alacaklar ve Borçların Envanteri ve Değerlemesi
 •  Şüpheli Alacaklar ve Karşılık Ayrılması, Alacak ve Borç Senetlerinde Reeskont İşlemleri
 •  Stokların Envanteri ve Değerlemesi
 •  Mali ve Maddi Duran Varlıklar
 •  Yenileme Fonu Uygulaması, Muhasebe Kayıtları
 •  Amortisman Uygulamaları ve Muhasebesi
 •  Dönem Ayırıcı Hesaplar
 •  Gelir Tablosu Hesapları
 •  Dönem Sonunda Hesapların Kapatılması
 •  Bağış ve Yardımlar, Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması
 •  Kâr Dağıtımlarının Muhasebeleştirilmesi
 •  Örnek Uygulama

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: