Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama- BOBİ FRS Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Eğitimin amacı; 1 Ocak 2018’den itibaren TFRS uygulamayan ve bağımsız denetime tabi olan işletmelerde zorunlu hale gelen Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) hakkında temel bilgilerin aktarılması, hazırlanması gereken finansal tabloların ve muhasebe ilkelerinin incelenmesi, TFRS uygulaması ile karşılaştırmaların yapılmasıdır.

Beklenen Fayda:

Katılımcıların;
• BOBİ finansal raporlama çerçevesi tanıması
• BOBİ Finansal Raporlama Standartlarının özelliklerini anlaması
• Büyük ve orta ölçekli kuruluşlarda BOBİ standardına göre finansal işlemlerin raporlanması konusunda hâkimiyet kazanması amaçlanmaktadır.

Hedef Grup:

Muhasebe, Finans, Mali İşler Bölümü Çalışanları ve Yöneticileri.

İçerik:

 •  Genel Açıklamalar ve Kavramlar
 •  Nakit Akış Tablosu
 •  Muhasebe Politikaları, Tahminler
 •  Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar
 •  Hasılat
 •  Stoklar
 •  Tarımsal Faaliyetler
 •  Maden İşletmeleri
 •  Finansal Araçlar ve Özkaynaklar
 •  İştiraklerdeki Yatırımlar
 •  Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar
 •  Maddi Olmayan Duran Varlıklar- Kiralamalar
 •  Devlet Teşvikleri
 •  Varlıklarda Değer Düşüklüğü
 •  Kârlılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler
 •  Yabancı Para Çevrim İşlemleri
 •  İş Birleşmeleri
 •  Konsolide ve Solo Finansal Tablolar
 •  Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
 •  Ara Dönem Finansal Raporlama
 •  Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama
 •  Dipnotlar

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: