Aynalama Neronları ve Gülümseme

20.12.2021 | Blog Yazıları

1991 yılında eğitim sektöründe çalışmalarıma başladığım yıldan bugüne kadar iletişim tekniklerinde ‘Empati’ yerini ve önemini korudu. Karşımızdaki insanın yaşadığı durumu anlayıp hissetmenin ve buna göre ona doğru tepkiler verebilmenin önemini iletişimin gelişmesi için gerekli olduğunu biliyoruz. Araştırmalar bu yetinin beynimizde var olan ‘Aynalama Neronları’ sayesinde gerçekleştiğini öne sürüyor.

İlk kez 1980’lerde maymunlar üzerine yapılan bir araştırmalar beyindeki aynalama neronlarının çalışma şekliyle ilgili önemli bilgiler verdi. Deneylerde bu neronların maymunlardaki izle gör ve yap davranışını gerçekleştirdiği belirlendi.

Aynalama neronlarının diğer insanlarla etkileşimimizde ve iletişimimizde önemli bir yer tutabileceğini belirten araştırmacılar; eksikliğinin otizmin gelişmesinde bir etken olabileceğini de belirtiyorlar.

İnsan beyni üzerindeki çalışan bilim adamları bir insan gülümsediğinde beynin bazı alanlarının aktive olduğunu gördüler. fMRI beyin görüntüleme teknolojisini kullanarak görsel algılamaya bağlı alanların aydınlandığını ve aynı zamanda bunun dışında farklı ilginç alanların da aynı şekilde aydınlandığını fark ettiler. Bunlar gülümseme ifadesini sağlayan kaslardı. Böylece birisi bize gülümsediği zaman beynimizin aynalama neronları yoluyla aktive olduğu görüldü.

Gülümsemenin mutlulukla ortaya çıkan bir davranış olduğunu biliyoruz ancak bunun aksi olarak gülümseme dopamin salgısını artırdığı için kendimizi mutlu hissettiğimiz de bir gerçek.

Sonuç olarak, diğer insanlarla iletişimimizde onlarda gördüklerimizi karşısında içsel bir davranışla aynalamaya meyilliyiz. Bu davranışın sosyalleşmemiz açısından katkısı küçümsenemez.

Son söz: SİZ GÜLÜMSEYİN Kİ DÜNYA SİZE GÜLÜMSESİN…

Yazar: Ali Kirman