Kurumsal Eğitimlerde Süreç

Kurumsal Eğitimlerde Danışman Eğitimcilerimiz;

“Eğitimler mutlaka uygulanabilir olmalı ve hayatta karşılığı eğitim alan tarafından eğitim sonrası oluşturulabilmeli” ve “Eğitimler, katılımcılarda kendilerinden beklenen değişim ve gelişimi yaratmalı” ilkelerinden hareke ederek, yaşama geçirilebilecek ve değişimi karşılayabilen, vizyonel bilgi ve becerileri katılımcılarımızla interaktif olarak paylaşırlar.

Danışman Eğitmenlerimiz, eğitim öncesi beklentileri öğrenmek ve sizleri, her yönü ile tanımak için ziyaret ederler. Bu ziyaret sırasında;

1. Kurumunuzun “kim için ne ürün ve hizmet sağladığı”,
2. Müşterilerinizin sektör ya da seğmendi,
3. Müşterinin beklentisinden başlayıp müşterinin tatminiyle sonuçlanan döngüde hangi süreçlerden geçildiği,
4. Organizasyon yapısı öğrenilir.
5. Üretici ise mamul ambarından malzeme ambarına üretim tesisleri gezilerek süreç gözlemlenir.
6. Daha sonra aşağıdaki sorularla eğitim alacak kişiler ve beklentiler netleştirilir.
6.1. Eğitimi hangi proseste hangi düzeyde personelin alacağı,
6.2. Eğitimden beklentiler,
6.3. Hangi faydaları sağlamamızın beklendiği,
6.4. Eğitimden amaçlanan çıktı,
6.5. İçerik beklentileriniz,
6.6. Eğitimin süresi hakkında öngörünüz,
6.7. Eğitimin muhtemel tarih aralıkları,
6.8. Eğitimin yeri,
7. Aşağıdaki bilgilendirmeler yapılır.
    7.1. Eğitimle ilgili eğitim öncesi ters yüz eğitim (flipped-learning) mikro videoları çalışmamız paylaşılır.
    7.2. Eğitim sırasında diğer eğitim yöntemlerimizle ilgili bilgi verilir.
    7.3. Eğitimin son günü iş başında eğitim yapılmasının önemi paylaşılır.
    7.4. Alınan eğitimin uygulanması ve/veya davranışlarda beklenen değişim ve gelişimi yaratabilmesi için makul bir zaman diliminde ve belirli makul aralıklar ile danışmanlık yapılması önerilir.
    7.5. LMS sitemimiz hakkında bilgi veriler.
    7.6. Eğitim Etkinlik Ölçümü ve Raporlarla ilgili bilgi verilir. (Memnuniyet analizi, eğitim testi sonucu ve katılımcılar ile ilgili ortalama bilgi ve benzeri)

Eğitim Öncesi Hazırlıklar

1. Verilecek eğitimin içeriğine uygun senaryo, sunu, vaka, test, içerikleri hazırlanır.
    1.1. Sunu hazırlanırken; Başlangıcında stratejik vizyon
    1.2. Ana bölümde operasyonel kısım (vakalar, tartışmalar, dramalar, videolar)
    1.3. Son bölümde özet ölçme ve yol haritası (alınan eğitimin hayata geçirilmesiyle ilgili yol haritası) içeriği hazırlanır.

2. Ters Yüz Eğitim Flipped Learning) mikro eğitim çekimleri yapılır.
    2.1. Eğitim öncesinde katılımcıların cep telefonlarına, eğitimi içeren 5’er dakikalık videolar farklı günlerde gönderilir.
    2.2. Her videonun sonunda ise katılımcılarımızın üstünde düşünmesini ve yorum getirmesini istediğimiz bir soru iletilir.
    2.3. Eğitim başladığında sınıf ortamında bu sorular ile ilgili tüm katılımcıların yorumları tartışılacaktır.

Eğitim Sırasında Yapılacaklar

“Öyle bir yöntem arıyorum ki Öğretenler daha az öğretsin, Öğrenenler daha çok öğrensin….” Amacımız Johann COMENICUS’ un dediği gibi katılımcıların daha fazla katılarak tartışarak ama mutlaka beklediği faydayı sağlayacağı bir katılımcı eğitimi gerçekleştirmektir.

3. “Ters Yüz Öğrenme (Flipped Learning) Videoları, Soru Cevap, Ters Soru, Oyunlaştırma (Role- Play), Vaka Çalışması, Grup Çalışmaları, Beyin Fırtınası” yöntemleri ile birlikte öğrenme ve CONFİCİUS’un dediği gibi “İşitirsem unuturum, Görürsem anımsarım, Yaparsam öğrenirim” uygulayarak öğrenme yöntemleri ile eğitim paylaşılacaktır.
4. 2 günü geçen eğitimlerde eğitimin son günü bitimden 3 saat önce test yapılır. Eksik anlaşılmayan konular tespit edilerek son 3 saatte, tüm eğitimi özetleyici ve eksiklikleri toparlayıcı bir özetle ve alınan eğitimin hayata geçirilmesiyle ilgili yol haritası ile tamamlanır.
5. Memnuniyet anketi doldurulup, sertifikalar eğlenceli bir şekilde takdim edilir.