Selçuk Karaata

Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayan Selçuk Karaata, ilk lisansüstü derecesini İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nde Genel İşletme Programı’ndan almıştır. New York Üniversitesi’nde finans piyasalarına ilişkin katıldığı sertifika programının ardından, European Society for Science and Technology programı bünyesinde İstanbul Teknik Üniversitesi ve İsveç Linköping Üniversitelerinde Bilim, Teknoloji ve Toplum konulu yüksek lisans programını tamamlamıştır.

25 yılı aşan iş yaşamında özellikle inovasyon, ulusal ve uluslararası para piyasaları, KOBİ’ler ve endüstriyel dinamikler konusunda uzmanlık kazanmış, bu konularda projeler yürütmüş, eğitimler vermiş ve makaleler çıkarmıştır. 1991-2005 yılları arasında Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’ de Kurumsal Pazarlama ve Genel Sekreterlik’ te başkan yardımcısı olarak görev yapmıştır.

2005 yılında TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu’nda (REF) koordinatör olarak göreve başlamış, Ulusal İnovasyon Girişimi Proje Koordinatörlüğü ve Direktör Yardımcılığı yürütmüştür. 2013’ten bu yana Yaşar Üniversitesi Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi koordinatörlüğü görevini yürütmektedir.