Zamanın Efendisi: Zaman ve Öncelik Yönetimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bu programın katılımcılar için amacı;

• Zamanı yeterince etkin kullanıp kullanamadıkları ile ilgili farkındalıklarını artırmak ve zaman hırsızlarını belirlemelerini sağlamak,
• İş hedefleri doğrultusunda işleri önceliklendirme ve planlama becerilerini artırarak zamanlarını daha etkin kullanmalarını sağlayacak araçlarla donatmak,
• Önceliklendirme, planlama, delegasyon ve organizasyon becerilerini artırarak daha verimli çalışmalarını sağlamaktır.

Beklenen Fayda:

 •  Planlama ve Zamanı Verimli Kullanma Becerisi
 •  Öncelik Yönetimi ve İş Planlama
 •  İş-Yaşam Dengesi

Hedef Grup:

Tüm Yöneticiler, Yönetici Adayları ve Çalışanlar

İçerik:

 •  Ben ve Zaman
 •  Kısıtlı Kaynakların Telafi Edilemeyeni: Zaman
 •  Zaman Yönetiminin Verimlilik-Bireysel Performans-İş/Yaşam Dengesine Etkisi
 •  Zaman Hırsızları ve Bana Etkisi
 •  Zaman Hırsızlarımı Belirleme Yöntemi: Zaman Girişi Analizi
 •  Zaman Yönetimini Olumsuz Etkileyen Alışkanlıklar ve Eğilimler
 •  Nereden Başlayalım? Zaman Yönetiminde Artılarım/Eksilerim
 •  Zamanı Etkin ve Verimli Yönetmede:
  Büyük Resmi Görebilmek ve Ana Hedefi Anlamak
  Pareto Kuralı ve Zaman Yönetimine Etkisi
  Önce Öncelikler: İşlerin Önem ve Öncelik Analizi
  Gerçekçi Planlama Yapabilmek
  Delegasyon ve İş Paylaşımı
  Gereksiz İşleri Elemek: Hayır Denilecekler
 •  Zamanı Etkin Yönetmede İpuçları
 •  Zamanı Etkin Yönetmede Bireysel Aksiyon Planım

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: