Yöneticiler İçin Finansal Farkındalık Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Finansal değerin ölçü birimi olan paranın, kavramından yola çıkarak operasyonun içerisinde yer alan yöneticilerin verdikleri kararların doğrudan ya da dolaylı finansal sonuçlarını öngörebilmeleri bütünleşik bir yönetim anlayışı açısından son derece kritiktir. Tüm yöneticilerin ve çalışanların, aynı hedefe yöneldiği bir çalışma ortamında atılan her bir adımın finansal yönünün anlaşılarak yorumlanabilmesi verimliliği ve kârlılığı artıracağı gibi empati ve takım çalışmasını da kuvvetlendirecektir. Bu çerçevede, yöneticilere finans ve muhasebe anlayışının temelinden hareketle finansal tabloların yorumlanması ve anlamlandırılması ile işleyişin finansal veriler üzerinden takip edilebilme yetkinliğinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Beklenen Fayda:

 •  Finansal dil ve terminolojide yetkinlik kazanma
 •  Günlük kararlar temelinde finansal kavrayışın gelişimi
 •  Şirket performansını nasıl analiz edileceğinin kavranması
 •  Finansal tabloların bütünsel olarak okunması

Hedef Grup:

Yaptığı İşleri Finans ve Muhasebe Temelinde Anlamlandırma İhtiyacı Duyan Tüm Yöneticiler.

İçerik:

 •  Finansın Matematiği
 •  Muhasebe Temel Bilgisi ve Mali Analiz
 •  Maliyet Yönetimi
 •  Bütçe ve Finansal Planlama
 •  Sermaye Yönetimi
 •  Mali Piyasalar

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

4 Gün
Danışman Eğitmen: