Yetişkin Eğitimi ve Öğretim Tasarımı Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bu eğitim sonunda katılımcılarla;
• Eğitim tasarım sürecinin adımları,
• Eğitim ihtiyaç analiz sürecinin tasarımı,
• Doğru öğretim amaçları,
• Katılımcı odaklı bir eğitim deneyimi tasarımı,
• Yetişkin öğrenme süreçleri,
• Pozitif bir eğitim atmosferi yaratmanın yollarının keşfi ve eğitimlerdeki uygulamaları,
• Ölçme ve değerlendirmede 5 aşama ve önemi,
• Kişisel gelişim planı hazırlığı,
Konuları hakkında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacaktır.

Beklenen Fayda:

Eğitimci olan ya da kendi işleri ile ilgili eğitim verecek olan çalışanların, eğitmenlerin; etkili, dinamik, katılımcı odaklı bir eğitim ortamı yaratabilmelerine yardımcı olmayı ve etkili sunum becerileri kazanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Hedef Grup:

Eğitim Veren Tüm Çalışanlar.

İçerik:

 • Yetişkin Eğitimi ve Öğretim Tasarımı
  Eğitim ve Öğrenme Kavramı
  Yetişkin Eğitiminin Temel Özellikleri
  Öğretim Tasarımının 5 Ana Bileşeni (ADDIE Model)
 •  Analiz ve Değerlendirme
  İhtiyaç Analizinin Temelleri
  İhtiyaç Analizinin Teknikleri
  Öğretim Amaçlarının Tanımlanması
 •  Eğitim Tasarımı ve Geliştirme
  Yetişkin Eğitim Teorisi ve Prensipleri
  Eğitsel Tasarım Süreci
  Eğitim Türleri
  Test: Öz Değerlendirme – Eğitmenlik Stili
 •  Uygulama ve Uyarlama
  Pozitif Öğrenme Ortamı Yaratma
  Sunum ve Fasilitasyon Becerileri
  Zor Durumları Yönetme
 •  Ölçme ve Değerlendirme
  Ölçümlemenin Önemi ve Süreci

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

3 Gün
Danışman Eğitmen: