Yenilikçi Problem Çözme

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Yenilikçi Problem Çözme Eğitimi; ARGE, Yeni Ürün/Hizmet Geliştirme, Süreç İyileştirme konularında kullanılan Dikey/Yatay Problem Çözme metotlarıyla çözülmesi mümkün olmayan problemlerin, sistematik olarak daha kısa sürede çözülebilmesini sağlamaya yöneliktir.
En çok kullanılan inovasyon tekniklerini içeren eğitim hem bireylerin yaratıcı potansiyelini geliştirmeyi hem de organizasyonun inovasyon uygulamaları kapasitesini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Beklenen Fayda:

 •  Problem çözme tekniklerine hakim olmak
 •  Sistematik düşünce yapısına sahip olabilmek
 •  Maliyet yönetimi.

Hedef Grup:

Üretim/Hizmet kuruluşlarında ARGE, ÜRGE, Operasyonel, Bakım Süreçlerinde Yönetici, Sürekli İyileştirme, Operasyonel Mükemmellik Görevlerinde En Az 6 Aydır Aynı Pozisyonda Çalışan Kişiler

İçerik:

 •  Giriş
 •  Yenilikçi-Yaratıcı Problem Çözme
 •  Problem Tanımı oluşturma
 •  VOC-VOB-VOE
 •  Sebep Analizleri
 •  Fikir Üretme Teknikleri
 •  Çözüm Seçimi Teknikleri

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online/Yüz yüze (Eğitimler 5 kişi ile açılmaktadır.)

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: