Yeni Nesil Liderlik: Yönetim Anlayışından Yönetişime

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

“Peşimden gelin” değil… “Her zaman arkanızdayım” değil… “Yanınızdayım, hep birlikte”

Bu eğitimle, geleneksel kalıplara meydan okuyabilen, dahiliyetçi ve ortak vizyonda buluşturucu bir “yön-edicilik” tarzının, “birlikte ve etkileşerek yönetme” anlamına gelen çağdaş yönetişim anlayışı içindeki yerini tartışacak ve mevcut liderlik yaklaşımımızı bu yönde tekrar sorgulayacağız. Eğitimle hedeflenen odak yetkinlik “Etkileşimci Liderlik” tir.

Beklenen Fayda:

 •  Katılımcı ve şeffaf bir liderlik yaklaşımının 21. yüzyıl için önemini daha iyi kavrayacağız.
 •  İç ve dış müşterilerle etkileşime dayalı bir yönetişim anlayışının temel değerlerini öğreneceğiz.
 •  Geleneksel yöneticilik yaklaşımından yeni-nesil liderlik anlayışına geçişe ivme katacağız.

Hedef Grup:

21. Yüzyılın Lideri Olmayı “Kafaya Koymuş” Tüm Orta ve Üst Düzey Yöneticiler

İçerik:

 •  Değişen Dünya –Değişen Değerler – Değişen Yönetim Yapısı- Ve Değişmeyenler.
 •  Neden “Yönetimden-Yönetişime”? Bireye – Kuruma – Topluma Faydaları.
 •  Yönetişimin Temel Değerleri: Şeffaflık, Katılımcılık, Hesap-Verebilirlik, Eşitlik.
 •  Nasıl Bir Liderlik Tarzı Çağdaş Yönetişim Anlayışını Destekliyor? Kaplayıcılıktan Kapsayıcılığa.
 •  Paydaşlarla Etkileşimde Vizyonda Ortaklığın Rolü ve Önemi Nedir?
 •  Yöneten-Yönetilen İlişkisinde Farklı Bir Açılım Olarak “Yön-Edicilik ve Etkileşim”.
 •  Çalışanları “İç Müşteri” Olarak Yeniden Tanımlamak. Neden ve Nasıl?

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: