Yeni İnsanın Yedi Özelliği “İnsan Doğası Değişiyor”

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

İnsan doğasının değişmezliği üzerine kurulmuş düşünce sistemimize, insanın yedisinde ve yetmişinde neredeyse aynı olduğu bilgisi eklendi.
Oysa her geçen gün, insanın düşünce biçimine atılan formatlar, sezgisellikteki farkındalıklar mizaçla gelen özellikleri bile başkalaştırmakta. Bugün dış dünyasındaki köklü değişim, alışkanlıkların ve ezberlerin bozulmasıyla insanın da değişimini neredeyse mecburi kılıyor ve yeni insan doğası beliriyor.

Yeni insanın hangi özellikleri olmalı ve insan bugün kendinde neleri değiştirmeli ki yeni dünya düzeni için bilinçsel/bilişsel, bedensel ve zihinsel olarak bilincini yükseltebilsin, enerji alanlarını güçlendirebilsin, kendini yeniden yapılandırabilsin ve dünya değişiminin bir parçası olabilsin?

Bu programın amacı:
Yeni insanın özellikleri hakkında bilgi vermek, katılımcıların kendi yaşamlarını yeni insanın özelliklerine göre sorgulamalarını sağlamak ve bazı uygulamalarla pratiğe dönüşmesini sağlamaktır.

Beklenen Fayda:

 •  Bilir: Değişim kavramını ve hangi özellikleri geliştirmenin kendi gelişimi için uygun olduğunu bilir.
 •  Anlar: Herkesin değişebilme potansiyeline sahip olduğunu ve bu potansiyeli kullanmak için nelere ihtiyacı olduğunu anlar.
 •  Yapar: Kavramların, şimdiki hali ile olan ilişkisini deneyimler.

Hedef Grup:

Değişime Uyum Sağlamakta Zorlananlar İle Kolay Uyum Sağladığına İnanan, Kendisine Gözlemci Kalabilecek, Fark Etmeye Açık Herkes.

İçerik:

 • Dünya Değişiyor, Bugünlerde Ne Yaşıyoruz?
 • İnsan Nedir? İnsanın Değişime Yaklaşımı
 • Değişim Sürecinde İç Etmenler ile Dış Etmenlerin İlişkisi
 • Neden Değişmek ve Değişime Uyum Göstermekte Zorlanırız?
 • Direnen İnsan – Aydınlanan İnsan
 • Kendimizde Hangi Özelikleri Geliştirmeliyiz?
  Hayatla İlişkimizin Dilini Anlamak ve Gerekli Noktaları Değiştirmek
  Benliğin Farkındalığı
  Öz Saygı Çatısı ve Çatı Altındaki Değerler
  Zamandan Özgürleşmek
  Geçmişi Bırakma Becerisi
  Kabul Etmeye Yükseliş
  Değişimin Bütünleşmesi

Eğitim Metodolojisi:

Derleme Metodolojisi: İnsan ve hayat üzerine bilim insanlarının yaptığı eski ve yeni zamanlı, kanıtlanmış ve/veya teori olarak gündemde olan ve özellikle insan ve duyguları kapsamında, duygu dünyamızın nasıl çalıştığını ve duygularımızı nasıl dengeleyebileceğimize yönelik çalışmaların değerlendirilmesi ve bilgilerin derlenmesi.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: