Yarının Dünyasında, Pazarlama ve Müşteri İlişkileri

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bu eğitim, her seviyede profesyonelin ve şirketin, bugünün ve geleceğin dünyasına hızlı adapte olmasını, multi-disipliner düşünebilmesini, kültürel ve sosyal alanları gözetmesini, hızlı adapte olma ve kriz çözebilme kaslarının gelişmesini ve sinerji oluşturarak kârlı gelişimini sürdürmesini hedeflemektedir.

Beklenen Fayda:

 •  Pazarlama ve değişimi anlama,
 •  Pazarlamada dönüşen mekanizmalarda çok yönlü yer alma,
 •  Pazarlama gereçlerini algılama,
 •  Kurumsal kimlik ve duruş oluşturabilme,
 •  Pazarlama dünyasının yarınını kavrama,
 •  Değişen pazarlama süreçlerine kurumsal ve bireysel adaptasyon sağlanması beklenmektedir.

Hedef Grup:

Her Düzeyde Beyaz Yakalıyı Kapsamaktadır.

İçerik:

 •  Pazarlama Tanımları, Pazarlama Süreçleri, Pazarlama Gereçleri
 •  Pazarlamanın P’leri ve C’leri
 •  Bugünün Dünyasını Yakalama, Yarının Dünyasına Adaptasyon
 •  Pazarlama Tipleri ve Stratejisi, Pazarlama Evrimleri
 •  Birebir Pazarlama
 •  Pazar Bulma, Doğru Pazarı Tanımlama
 •  Yarın İçin Çok Yönlü SWOT Analizi
 •  Ürüne Göre Pazar Belirleme
 •  Araştırma Yöntemleri, Saha Çalışmaları ve Etkisi
 •  Kanal Tespiti, Kanal Yönetimi
 •  Ölçekleme

Eğitim Metodolojisi:

 •  Film Sahneleri
 •  Videolar
 •  Hikayeler
 •  Role Play
 •  Oyunlar
 •  Uygulamalar
 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: