Yaratıcı Problem Çözme ve Karar Alma

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bu programın amacı tüm katılımcılara iş hayatında karşılaştıkları problemler karşısında doğru analiz tekniklerini kullanmaları ve daha yaratıcı çözümler geliştirerek etkin kararlar almaları için farklı, yaratıcı teknikleri öğretmektir. Böylece, katılımcıların problemlere ve çözümlere bakış açılarını geliştirmeyi hedeflemekte; daha etkin karar verme, daha yaratıcı çözümler geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Beklenen Fayda:

 •  Problemleri doğru tanımlama,
 •  Kök nedenleri analiz edebilme,
 •  Sistematik problem çözme becerisi geliştirme,
 •  Karar alma becerisi geliştirme konularında katılımcılara bilgi aktarımı yapılacaktır.

Hedef Grup:

Tüm Yöneticiler ve Yönetici Adayları

İçerik:

 •  Problem Kavramı ve Hayatımızdaki Yeri. Problem Nedir?
 •  Ne Tür Problemlerle Karşılaşıyoruz?
 •  Gerçek Problemleri Nasıl Belirleriz?
 •  Problemi Doğru Tanımlama ve Önemi
 •  Önceliklendirme ve Sınıflandırma
 •  Problemler Karşısında Farklı Kişilikler Farklı Yaklaşımlar
 •  Benim Tarzım?
 •  Problemleri Doğru Tanımlamada Analizin Önemi
  Problem Çözmeye Yönelik Düşünce Tarzları
  Aktif Dinleme, Ön Yargılardan Kurtulma
  Problemi Derinlemesine Analiz Edebilme ve Doğru İfade Etme
 •  Doğru Sorular, Yeterli ve Doğru Bilgi, Empatik Yaklaşım, Süreç Odaklı Düşünme ve Analiz, Problemi Doğru Tanımlama
 •  Yalın Analiz Teknikleri ve Uygulamaları
 •  Analiz ve Çözüm Sürecinde Paydaşlar
 •  Yaratıcı Çözüm Geliştirme ve Karar Verme
 •  Problem Çözme ve Karar Vermede Etkenler: Bireysel Etkenler, Dış Etkenler
 •  Yaratıcı Çözüm Alternatifleri Geliştirme
  Yaratıcı Düşünme ve Önündeki Engeller: Nasıl Daha Yaratıcı Olabilirim?
  Çözüm İçin Kalıplardan Sıyrılma
 •  Karar Alma Süreci ve Etkinliğini Artırma
 •  Karar Vermenin 7 Temel Adımı: Drucker Öğretisiyle

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: