Yalın Yönetişim, Düşünce ve Üretim Teknikleri – Kayıp Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

En az girdi ve optimum kaynak kullanımı ile; Güvenli, Kaliteli, Zamanında ve Ucuz çıktıyı-ürünü, değişen talep beklentilerine de cevap vererek oluşturabiliyorsak; Yalın Yönetişimi başardık demektir. Katma değer yaratmayan tüm faaliyetler operasyonlarda kazalara, kalitesizliklere, maliyet artışına ve teslimat gecikmeleri gibi birçok olumsuzluğa sebep olmaktadır. Verimlilik ve Etkin operasyon yönetimi farklı şeylerdir, başarı ise her ikisini de dengeli yönetebilmektir. Bu farkındalığı tüm operasyonlarımıza yayarak başarmak amaçlı, uygulamalı bir eğitimdir.

Beklenen Fayda:

 •  Yalın Yönetişim, Düşünce tarzı ve Yalın araçlarını öğrenmek – uygulama becerini temel olarak kazanma
 •  Üretim ve operasyonlara yalın yayılımını sağlama temellerini atmak
 •  Kayıp farkındalığı ve kayıpları nasıl optimize edebiliriz sorusuna cevap bulmak
 •  Değer oluşturmak, varlığını korumak ve sürekli artırma becerilerini geliştirmek.

Hedef Grup:

Operasyonların Her Kademesi İçin Özel Tasarlanacak bir İçerikte, Farklı Seviyelerdeki Mavi / Beyaz Yaka Çalışanlar.

İçerik:

 •  Yalın Yönetişim ve işletme kapsamında yayılım
 •  Temel Yalın Yönetişim araçları ve uygulama yöntemleri
 •  Temel süreç yönetimi becerileri ve VSM (Değer Akış Analizi)
 •  Kayıp kavramı, Katma değer yaratan – yaratmayan işler
 •  7S, Görsel İşletme yönetimi ve Görsel Fabrika
 •  SMED – Tekli dakikalarda değişim / dönüşüm
 •  İtme – Çekme Sistemleri ve tercihli uygulama
 •  Kayıp ortadan kaldırma ve iyileştirme yaklaşımları
 •  Kayıp maliyeti hesaplama yaklaşımları.

Eğitim Metodolojisi:

 •  Teorik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları
 •  Kayıp Analizi ve değerlendirme pratik uygulama
 •  Kayıp Maliyetlerinin analizi
 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: