WCM World Class Manufacturing -Operasyonel Mükemmellik Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Dünya Klasında Üretim Sistemi – World Class Manufacturing (WCM) ; iş yeri organizasyonu, kalite, bakım ve lojistik olarak 4 temel üzerinde yapılandırılır. Sistemin genel yapısına bakacak olursak sıfır israf, sıfır hata, sıfır arıza , sıfır stok ve sıfır iş kazası amaçlanır. Bu 4 temel altında 10 adet teknik ve 10 adette yönetimsel pillar, bu hedeflere ulaşmak için birbirleriyle koordineli bir şekilde çalışır.

Beklenen Fayda:

Bu eğitim programının sonunda katılımcı ; WCM’ in bir firmada kurulumundan, işletilmesine ve başarılı olabilmesi için kritik faktörlere kadar tüm sürece genel hakimiyet sağlayacaktır.

Hedef Grup:

İşletme Sahipleri, Müdür, Yönetici, Uzman

İçerik:

 •  Üretim Yaklaşımı Tarihi
 •  Yalın Üretim Tarihi
 •  Operasyonel Mükemmellik Nedir?
 •  WCM
 •  7 WCM Basamağı
 •  7 WCM İlkesi
 •  7 WCM Uygulaması
 •  WCM Örnekleri
 •  Pillar Düzeni

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: