WCM (World Class Manufacturing) Dünya Klasında Üretici Olmak Dijital Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Dünya Klasında Üretim Sistemi – World Class Manufacturing (WCM); iş yeri organizasyonu, kalite, bakım ve lojistik olarak 4 temel üzerinde yapılandırılmaktadır. Sistemin genel yapısına bakacak olursak sıfır israf, sıfır hata, sıfır arıza , sıfır stok ve sıfır iş kazası amaçlanır. Bu 4 temel altında 10 adet teknik ve 10 adette yönetimsel pillar bu hedeflere ulaşmak için birbirleriyle koordineli bir şekilde çalışır.

Beklenen Fayda:

Bu eğitim programının sonunda katılımcı; WCM’ in bir firmada kurulumundan, işletilmesine ve başarılı olabilmesi için kritik faktörlere kadar tüm sürece genel hakimiyeti sağlayabilecek duruma gelmiş olabilecektir.

Hedef Grup:

İşletme Sahipleri, Müdür, Yönetici, Uzman

İçerik:

• Yalın Üretim ve OPEX Kavramı
• Dünya Klasında Üretim (WCM)
• 7 WCM Adımı
• 7 WCM İlkesi
• 7 WCM Aracı
• WCM 10 Teknik Pillar
• WCM 10 Yönetimsel Pillar
• WCM Ödül Modeli

Dijital Eğitimler
Video Tanıtımı

Kuruma Özel Dijital Eğitim Talebi