WCM (QC) Kalite Kontrol Pillar Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Dünya Klasında Üretim Sistemi- World Class Manufacturing (WCM);
Teknik Pillar Eğitimleri – Kalite Kontrol
Uygunsuzlukların oluşmasını önlemek için süreç şartlarının belirlenmesi
Önceden belirlenmiş şartların sürdürülmesi ve üretim uygunluğunun garanti altına alınması için çalışır.
En düşük maliyetle, en iyi kaliteyi hedefleyen bir yaklaşım ve pillar yönetimidir.

Beklenen Fayda:

 •  Aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmek için Kalite İyileştirme Yönetimini geliştirmek;
  -Sıfır Yabancı Madde
  -Sıfır Kalite Hatası

 

 •  İnsan doğasını derinden anlayarak kalite sorunlarının önüne geçmek için yeni ekipman / ürün tasarımlarına kaliteyi entegre etmek

Hedef Grup:

İşletme Sahibi, Müdür, Yönetici, Uzman

İçerik:

 •  QC PILLARI NEDİR?
 •  QC PILLARININ AMAÇLARI
 •  KALİTE KONTROL NEDEN GEREKLİDİR?
 •  KPI&KAI
 •  QC PILLARI ADIMLARI

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Philip Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online/Yüz yüze (Eğitimler 5 kişi ile açılmaktadır.)

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: