WCM (ENV) Çevre Pilları Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Dünya Klasında Üretim Sistemi- World Class Manufacturing (WCM);
Teknik Pillar Eğitimleri – Çevre
Yasal uygunluklar, kirlilik önleme ve sürekli iyileştirme, atık kullanımını azaltma, çevre politikasına uyum, enerji optimizasyonu konularında çalışır. Tüm fabrikada bilinçlendirme faaliyetleri yürütür.

Beklenen Fayda:

 •  Çevresel etkiyi azaltırken sürdürülebilir büyümeyi sağlamak
 •  Çevreye duyarlı teknolojiler ve ekolojik ürünler uygulayarak çevre etkilerini azaltacak şekilde üretim yapmak
 •  Çevresel riski en aza indiren ve kaynak tüketimini azaltan doğal kaynakları korumak
 •  Sürdürülebilir ve proaktif çevresel davranış ve eylemler için işyerinde ve dışında sorumlu vatandaşlar kültürü oluşturmak.

Hedef Grup:

İşletme Sahibi, Müdür, Yönetici, Uzman

İçerik:

 •  ENV PILLARI NEDİR?
 •  ENV PILLARININ AMAÇLARI
 •  ÇEVRE PİLLARI NEDEN GEREKLİDİR?
 •  KPI&KAI
 •  ÇEVRE PILLARI ADIMLARI

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Philip Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online/Yüz yüze (Eğitimler 5 kişi ile açılmaktadır.)

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: