Veri ile Geleceği Yönetmek – Ana Veri Yönetimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Dijitalleşme, hızla faaliyetlerimizin içine girerken ortaya çıkan verilerimizi yönetebiliyor muyuz? ‘’Bilgi Yeni Güçtür’’ anlayışıyla; bilginin hammaddesi olan verinin kullanımında ne kadar etkiniz?

Kurumsal faaliyetlerin temel dinamiği olan ana verilerin analizine ortak aklı da katarak, kurgulanan stratejilerin başarı ile sonuçlandırılabilmesi sizce de son derece kritik değil mi?

Ana veri yönetiminin sadece teknolojik bir süreç olmadığının vurgulanarak; bugünün sorunlarına değil geleceğin sistemine odaklanılması, ana veri yönetiminde başarının temel unsurudur.

Ana veri yönetimindeki sorunları çözmedikçe, verimlilik kaybıyla beraber müşteri memnuniyetsizliği ve nihayetinde finansal hedeflerin olumsuz etkilenmesine kadar uzanan etkileri gideremeyiz.

Beklenen Fayda:

 •  Merkezi bir ana veri yönetiminin kurulması,
 •  Kaliteli kullanım esnekliği olan bir veri bütünlüğünün oluşturulması,
 •  Tekilleştirmenin sağlanması,
 •  Veri güvenliğinin maksimize edilmesi,
 •  Etkin veri yönetimi yapısının oluşturulması,
 •  Doğrulanmış ve içine akıl katılarak bilgiye dönüştürülen verilerin stratejik kararlarımıza tabanlık yapması sağlanacaktır.

Hedef Grup:

Veriyi oluşturan, işleyen saklayan ve kullanan tüm çalışanlar.

İçerik:

 •  Verinin Tanımlanması
 •  Veri Stratejisinin Kurgulanması
 •  Veri Stratejisi Yönetiminin Temel Taşı Olarak “Ana Veri” Kavramının Anlaşılması
 •  Ana Veri Yönetiminin Teknoloji Kadar Süreç Odaklı Olarak Yapılandırılması
 •  Ana Veri Yönetiminde Vaka Çalışması
 •  Ana Veri Yönetim Ekibinin Kurulması ve Görev Dağılımı
 •  Ana Veri Yönetimi İçin Teknolojik Gereksinimlerin ve Yazılımın Belirlenmesi
 •  Ana Veri Projelerinin Başarısız Olma Nedenlerinin Değerlendirilmesi

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: