VDA RGA/ MLA (Olgunluk Seviyesinde Güvence)

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Katılımcıların, IATF 16949′ a ek olarak “Yeni ürün devreye alma” işlemleri esnasında müşteri talebine bağlı olacak şekilde VDA RGA/ MLA (Advanced Product Quality Planning) konusunda bilgi sahibi olmalarının sağlanması.

Beklenen Fayda:

 •  Riskleri sınıflandırarak, olgunluk seviyelerini gözden geçirebilmek,
 •  ML0 /…./ML7 tüm adımlarını içselleştirmek ve uygulamaya almak,
 •  APQP ve MLA arasındaki farkların bilinirliğini sağlamak.

Hedef Grup:

Kalite, Üretim ve Yönetim Birimi Çalışanları

İçerik:

 •  MLA’ nın Geçmişi
 •  MLA Hedefleri ve Kapsamı
 •  Risk Sınıflandırma
 •  Olgunluk Seviyelerinin Gözden Geçirilmesi
 •  Tüm Seviyelerin Anlaşılması
 •  ML0 Seri Üretim Geliştirme için İnovasyon Onayı
 •  ML1 Sözleşme Yayınlanması için Gerekliliklerin Yönetimi
 •  ML2 Tedarik Zincirinin Belirlenmesi ve Devreye Alınması
 •  ML3 Teknik Şartnamelerin Onayı
 •  ML4 Üretim Planlamasının Tamamlanması
 •  ML5 Üretim Tesisinden ve Takımlarından Çıkan Parçaların Bulunabilirliği
 •  ML6 Ürün ve Proses Onayı
 •  ML7 Projenin Kapatılması Sorumlulukların Üretim Birimine Devri, Yerleşim Muayenesinin (Re Kalifikasyonun) Başlatılması
 •  APQP ve MLA Arasındaki Farklılıklar
 •  MLA Değerlendirme, Raporlama ve Yükseltme

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Philip Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online/Yüz yüze (Eğitimler 5 kişi ile açılmaktadır.)

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: