VDA 6.3 Proses Denetim Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

VDA 6.3 Süreç Denetimi otomotiv sektöründe tüm dünyada uygulanan ve bu sayede yasal gerekliliklerinin sağlandığı bir denetim türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu eğitimde; VDA 6.3 Proses Denetim standardının süreç odaklı yapısı incelenmektedir. Firmada veya tedarikçilerde proses denetimlerini gerçekleştirecek denetçi kadrolarını uygulamalı olarak eğitmek ve belgelendirmek amaçlanmaktadır.

Beklenen Fayda:

Katılımcıların; analiz, proje yönetimi, ürün ve proses geliştirme-yürütüm-planlama, tedarikçi yönetimi, müşteri memnuniyeti, risk konularında bilgi sahibi olması ve proses denetimlerinde gerek duyulan bilgileri edinmesi için paylaşım yapılacaktır.

Hedef Grup:

Kuruluşta Proses Denetimi Çalışmalarını Takip Etmesi/Yönetmesi Öngörülen Çalışanlar, Kuruluşun Çeşitli Kademelerinde Proses Audit Çalışmalarına Katılması Öngörülen Çalışanlar, Proses Denetim Hakkında Bilgi Sahibi Olması Gerekli Görülen İç Denetçiler, Birim Yöneticileri, Uzmanlar, Mühendisler, Teknikerler

İçerik:

  •  Proses Denetim Tanımları, Uygulama Alanları, Risklerin Tanımlanması
  •  Denetçi Yetkinlikleri
  •  Denetim Hazırlıkları, Aşamaları, Analiz, Denetim Prosesi, Değerlendirme
  •  Uygunsuzluk Yönetimi, Değerlendirme Formları ve Gözden Geçirme
  •  Denetim Raporunun Yayınlanması
  •  Örnek Denetim Uygulaması

Eğitim Metodolojisi:

  •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
  •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
  •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online/Yüz yüze (Eğitimler 5 kişi ile açılmaktadır.)

Eğitim Süresi:

3 Gün
Danışman Eğitmen: