VDA 6.3 İMALAT PROSESİ TETKİKÇİ EĞİTİMİ . (1. ve 2. Taraf Tetkikçi)

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bu eğitimle katılımcılar, VDA 6.3 İmalat Prosesi Denetimi standartlarının detaylandırılması ve proses yaklaşımına göre tetkiklerin gerçekleştirilmesine ilişkin bilgilendirileceklerdir.

Beklenen Fayda:

 •  VDA 6.3 İmalat Prosesi denetimi için gerekli bilgi ve yöntemlerin sağlanması,
 •  Uygulamalarla İmalat Prosesi Denetçilik yetkinliklerinin geliştirilmesi,
 •  Uygun ve sürdürülebilir denetim yapılabilmesi.

Hedef Grup:

Ürün Geliştirme, Proses Tasarımı, Kalite, Üretim ve Yönetim Birimlerinde Çalışanlar.

İçerik:

 • VDA Nedir? VDA Standartları Nedir?
 • Denetim Türleri (Sistem, İmalat Prosesi ve Ürün Denetimleri
 • VDA 6.3 e göre Denetçinin Nitelikleri
 • Denetim Gereklileri Planlama, Denetimin Yürütülmesi, Bilgi Birikiminin Yansıtılması
 • VDA 6.3 Değerlendirme Yöntemleri
 • IATF 16949: 2016 Standartına göre Denetim Gereklilikleri
 • Kaplumbağa Diyagramı ve Risk Değerlendirme
 • Potansiyel Analiz
 • Soru Listeleri ve Şartlar
 • Proses Denetimi Öğelerinin Anlaşılması
  P1 Potansiyel Analiz Denetimi
  P2 Proje Yönetimi Denetimi
  P3 Ürün ve Süreç Geliştirme Planlanması Denetimi
  P4 Ürün ve Süreç Geliştirmenin Devreye Alınması Denetimi
  P5 Tedarikçi Yönetimi Denetimi
  P6 Seri Üretim Denetimi
  P7 Müşteri Memnuniyeti Denetimi
 •  Aşağı Derecelendirme (DOWNGRADING)
 •  Değerlendirme
 •  Uygunsuzluk Yönetimi
 •  Uygulamalar

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Philip Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online/Yüz yüze (Eğitimler 5 kişi ile açılmaktadır.)

Eğitim Süresi:

3 Gün
Danışman Eğitmen: