Uygulamalı İK Analitiği Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Eğitimin en önemli amacı insan kaynaklarındaki veriden öngörü elde edecek yetkinlik setini geliştirmektir. Bunu yaparken İstatistik, İleri Excel, Temel SQL, İş Zekâsı, Veri Görselleştirme ve Veri Analitiği Disiplinlerinden faydalanacaksınız. Eğitim için temel seviye excel bilgisi yeterlidir, ek teknik bilgi gerekmez.

Beklenen Fayda:

İK Analitik, İş zekâsı (BI) ve Veri Madenciliği araçlarının kullanımının yanı sıra Raporlama ve Veri Analizi ile ilgili ileri düzey tekniklerini öğreneceğiniz “Uygulamalı İK Analitiği Eğitimi” sayesinde değişen insan kaynakları alanında geleceği bugünden tahmin edebileceksiniz.

Hedef Grup:

İK Profesyonelleri, İK Yöneticileri

İçerik:

 •  İnsan Analitiği
 •  Tato Yöntemi
 •  İK Metrikleri ve İk Analitik Kesişim Alanları
 •  İK Dashboard Tasarımı ve Veri Görselleştirme Kavramları
 •  Dimension Fact Uygulama Çalışması
 •  Veri Formatı Çalışmaları
 •  İş Zekâsı Kavramları
 •  İK İş Zekâsı Vaka Çalışmaları
 •  Raporlamada İnfografik Kullanımı
 •  Büyük Veriler ile Çalışırken Farklı Tablolardan Veri Çekmek.
 •  Temel SQL Sorgulama
 •  İK Raporlamada Power Pivot Örneği ve Verimlilik
 •  Farklı Şirketlerden En Sık Karşılaşılan Veri Analizi ve Raporlamadaki Hataları Örnekleri
 •  Karar Ağacı- Regresyon – Korelasyon ve Diğer İstatistiki Yöntem ve Algoritmalar
 •  Vaka 1 İş Zekasında Kelime Bulutları (Wordcloud) ve Gelecek Yıllık İzin Tahminleme Çalışmaları
 •  Vaka 2 İş Zekâsı Power BI Aracı ile Mobilden Raporlama Yapmak
 •  Vaka 3 Ayrılan Çalışan Tahminleme
 •  Vaka 4 Kikare ve Diğer İstatistiki Testlerin İnsan Analitiğinde Kullanımı
 •  Sonraki Adımlar ile İlgili Kaynakça Paylaşımı

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: