Tüketici Davranışlarını Anlamak ve Değerlendirmek

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Pazarlama kavramının hızla yeniden tanımlandığı günümüzde ‘’tüketici” odaklı olmayan tüm strateji/taktik/plan/uygulamaların başarılı olamayacağı kesin. Ürün/hizmetin son kullanıcısı olan “tüketici” tasarım aşamasından satış sonrası döneme kadar tüm süreçlerde belirleyicidir. Dolayısıyla tüketicilerin kişilik yapılarından başlayıp mağaza/web sitesindeki ürünü seçme tercihine kadar tüm aşamalarda çalışılıp, öğrenilmesi ve doğru taktiklerle yaklaşılıp ikna edilmeleri gerekiyor. Bu eğitim, tüm bu yolculuklar için gerekli bilgi ve uygulama desteğini sağlamak için tasarlanmıştır.

Beklenen Fayda:

Bu eğitim ile;

• Tüketici araştırmaları ile hedeflenen kitlenin belirlenmesi,
• Hedeflenen tüketicilerin genel kişilik özelliklerinin tespiti ve dolayısıyla doğru pazarlama stratejilerinin belirlenmesi,
• Tüketicilerin algı, motivasyon ve özellikle pazarlanan ürün/hizmet/marka için olumlu tutum geliştirmelerinin sağlanması,
• Tüketicilerle ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi ve kontrolü bağlamında kurumsal yapıların geliştirilmesi konularında yapılacak bilgi ve deneyim aktarımı ile katılımcıların bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

Hedef Grup:

Tüketici davranışlarını anlayarak pazarlama ve satış stratejisi geliştirme yetki/sorumluluğuna sahip yetkililerdir.

İçerik:

  •  Müşteri-Tüketici tanımları,
  •  Tüketicinin karar süreci, (ürün/hizmeti algılama, öğrenme, motivasyon ve tutum oluşturma aşamaları),
  •  Zihin Diline göre müşterilerin sınıflandırılıp doğru ikna tekniklerinin geliştirilmesi,
  •  Tüketici araştırmaları (Nitel ve nicel teknikler) farklı gruplardaki müşterilerin değişen beklentilerini tespit edebilmek,
  •  Tüketici kişiliğini anlayıp, farklı kişilik yapılarına uygun yaklaşım biçimleri geliştirmek.
  •  Alışveriş severler için doğru etkileşim taktikleri

Eğitim Metodolojisi:

  •  Eğitmen paylaşacağı sunumlardaki bilgileri içeren vakalar katılımcılar tarafından tartışılacak ve olası çözüm önerileri beraberce geliştirilecektir.
  •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
  •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
  •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: