Tehlikeli Madde Lojistiği Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bu eğitimde; tehlikeli madde tanımının yapılması, tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, ulusal ve uluslararası tehlikeli madde konvansiyonlar ve yönetmelikler, tehlikeli maddelerin taşınması ve depolanması, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araçlar, tehlikeli madde lojistik faaliyetlerde tarafların sorumlulukları hakkında bilgiler yer almaktadır.

Beklenen Fayda:

Eğitime katılanlar;
• Tehlikeli madde ve tehlikeli maddelerin sınıfları
• Uluslararası konvansiyonlar
• Tehlikeli maddelerin birlikte yüklenme ve depolanması
• Tehlikeli madde lojistiğinde tarafların sorumluluklarının bilinmesi hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Hedef Grup:

Lojistik Sektöründe Tehlikeli Maddelerin Taşınması ve Depolamasında Görev Alanlar, Üretiminde Tehlikeli Madde Bulunan Firmaların Lojistik Departmanı Personeli, Freight Forwarder’ lar.

İçerik:

 •  Tehlikeli Madde Tanımı
 •  Ulusal ve Uluslararası Tehlikeli Madde Düzenlemeleri
 •  Tehlikeli Madde Lojistiğinde Tarafların Sorumlulukları
 •  Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması
 •  Tehlikeli Maddelerin Taşınması
 •  Tehlikeli Maddelerin Depolanması
 •  Tehlikeli Maddelerin Ambalajlanması ve Paketlenmesi, Etiketlenmesi, Elleçlenmesi
 •  Tehlikeli Madde Dokümantasyonu

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: