Tedarik Zincirindeki Aksamaları (Supply Chain Disruption) Yönetmek Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Günümüz iş dünyasının işletmelere yüklediği daha hızlı ve daha esnek olma taleplerinden en çok payını alan bölüm, şirketlerin “Tedarik Zinciri Yönetimi” birimleridir. Bu eğitimde; tedarik zinciri yönetiminin temel yapısı ve işleyişiyle birlikte tedarik zincirinin Neden? ve Nasıl? Aksamalara maruz kalabileceğini (Covid 19 örneğinde olduğu gibi) öğreneceksiniz. Ayrıca, tedarik zinciri yönetiminde aksamalarla birlikte ortaya çıkan yapısal, ilişkisel ve operasyonel faktörlerin etkin yönetiminin önemi ve işletmelerdeki uygulamaları aktarılacaktır.

Beklenen Fayda:

 •  Tedarik zincirinin temel işlevlerini ve temel tedarik zinciri faaliyetlerini tanımak.
 •  Tedarik zinciri risk türlerini ve aksaklık kategorilerini tanımak.
 •  Tedarik zinciri aksaklıklarına hazırlanmak, aksaklıklara cevap verebilmek ve yönetmek için en iyi uygulamaları anlamak.

Hedef Grup:

Tedarik Zinciri Yönetimi Konusunda Bilgisini Artırmak İsteyen Çalışanlar.

İçerik:

 •  Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş ve Tedarik Zinciri Stratejileri
 •  Tedarik Zinciri Yönetiminin Temel Yapısı ve İşleyişi (SCOR Model)
 •  Tedarik Zincirindeki Aksamaların(Disruption) Birincil Akışlar ve Süreçler Üzerindeki Etkisi
 •  Tedarik Zincirinde Riskleri Belirlemek
 •  Tedarik Zincirinde Resilience
 •  Tedarik Zincirinde Aksaklık (Disruption) Kategorileri
 •  Kamçı Etkisi (Boğa Kırpıcı Etkisi-The Bullwhip Effect)
 •  Satın Alma Esnekliği
 •  Kapasite ile İlgili Faktörler
 •  Tedarik Zinciri Aksamaları Yönetiminde İyi Uygulamalar (Disruption Management Best Practices)

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: