Sunum ve Performans Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Sunum ve Performans atölyesi, şablon yaklaşımlar üzerinden sunum teknikleri bilgisi aktaran çoğu sunum eğitimden farklı olarak, katılımcılara, öncelikle kendi sunum amaçlarını irdelemeyi, genel geçer sunum kurallarına odaklanmak yerine, gerek kendi özgün becerilerine (ki bu beceriler eğitim sırasında belirlenmektedir), gerekse dinleyicilerinin özelliklerine (ki bu özelliklerin nasıl saptanacağı eğitim sırasında aktarılmaktadır) odaklanarak, amacına ulaşan, başarılı sunumlar yapma becerileri kazandırır. Aynı zamanda, atölye boyunca katılımcılar, kendi güçlü ve zayıf yönlerini keşfedecek, zayıf yönlerini geliştirirken, güçlü yönlerini öne çıkarmayı da öğrenecek, sunmak istedikleri verileri, sunum amaçlarına ve dinleyici kitlesine uygun, zamanı verimli kullanarak ve vurgulanması gerekli ana noktaları doğru belirleyerek, zihinlerde kalıcı ve en etkili şekilde yapma becerilerini edineceklerdir.

Beklenen Fayda:

Hedef Grup:

Tüm Çalışanlar.

İçerik:

 • Sunum: Araç mı, Amaç mı?
 • Hazırlık
 • Amaç
  Ne sunuyoruz ve neden sunuyoruz, sunum sonunda ulaşmak istediğimiz hedef nedir?
  Sunulacak verilerin kurum açısından önemi
 • Dinleyici kitlesi Kimler?
  Bu sunumu ne amaçla dinliyorlar?
  Öncelikleri nedir?
  Konu hakkındaki bilgileri nedir?
  ‘D.İ.L.E.Y.İ.C.İ’ çalışması
 • Kapsam ve bilgi
  Kapsamak istenilenler, dinleyici kitlesine ve amaca uygunlukları
  Zaman, amaç ve dinleyicin kitlesine göre önceliklendirme
  Verileri ilişkilendirme ve yorumlama
  Verilerin bütünlüğü ve sağlamlığı
  Ayrıntı boyutu ve gereksiz ayrıntılardan arındırma
  Gelebilecek soruları tahmin etme ve hazırlanma
  Sunum araçları, stil ve yöntem
  Zaman ve mekân
  Beklenmeyen durumlar stratejisi
 • Yapılandırma
  Elmas yapı yöntemi
  Dinleyiciyi yakalayan ve amaca uygun giriş yöntemleri (elmas açılış, çarpıcı açılış)
  Ana tema(lar), tatlandırıcılar ve önceliklerin belirlenmesi
  Verileri ilişkilendirme ve gruplandırma
  Özetin yapısı ve önemi
  Akılda kalıcı ve amaca uygun kapanış
 • Etkili ve Verimli Aktarım
  Dil (amaca ve katılımcı kitlesine uygun stil, sözcük ve veriler)
  Sunum araçları seçimi ve kullanımı
  Beden dili
  Dinleyici ilgisini sürekli kılma
  ‘Soru – cevap’ zaman ve yöntemleri
  Sahne korkusunu yenme ve stresle baş etme
 • Altın Kuralların Belirlenmesi
 • Katılımcı sunumları; sunumların videoya kaydedilmesi (videolar, katılımcıların kendilerini sunumları sonrasında izlemeleri, güçlü yönlerini, gelişim alanlarını, birinci günden ikinci güne elde ettikleri gelişimi kendilerine verilen geribildirimler ışığında gözlemeleri için kaydedilir; yoğun atölye programı sırasında bu videoların gösterimiyle zaman kaybedilmez); sunumların, diğer katılımcıların, eğitmenin ve sunan katılımcının kendi görüşleri ile birlikte değerlendirilmesi (eğitim boyunca, ilk sabahtan itibaren her bir katılımcı iki sunum yapacaktır).

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Philip Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: