Stres Yönetimi ve Duygusal Dayanıklılık (Esneklik)

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Stresini yönetemeyen, enerjisini; enerjisini yönetemeyen, hayatını yönetemez. Stresin yarattığı belirtileri fark edip anladıktan sonra, stresin olumsuz etkilerini yönetmenize yardımcı olacak, duygusal dayanıklılığınızı artıracak pratik teknikler sunulacaktır.

Beklenen Fayda:

Katılımcıların;
• Stresin ne olduğu ve stresin belirtileri konusunda bilgi sahibi olmaları,
• Stres yönetimi konusunda zihinsel, fiziksel, manevi ve duygusal boyutta tüm yöntemleri deneyimlemeleri,
• Duygusal dayanıklılık konusunda farkındalık kazanmaları,
• Kendi stres yönetimi reçetesini hazırlamaları beklenmektedir.

Hedef Grup:

Stresini Yönetmek İsteyen ve Duygusal Dayanıklılığını Artırmak İsteyen Herkes

İçerik:

 •  Stres Nedir?
 •  Stres Kaynakları
 •  Stresin Etkileri
 •  Kişiliğimiz ve Stres Algımız
 •  A ve B Tipi Kişilikler
 •  Stresi Yönetiminde Bütünsel Yaklaşım
 •  Zihinsel Boyut, Yaklaşımlar, Yöntemler (Pratik Edilecektir)
 •  Fiziksel Boyut, Yaklaşımlar, Yöntemler
 •  Manevi Boyut, Yaklaşımlar, Yöntemler
 •  Duygusal Boyut, Yaklaşımlar, Yöntemler
 •  Duygusal Dayanıklılık Nasıl Mümkün Olur?
 •  Daniel Goleman ve Brene Brown Öğretilerinden

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online/Yüz yüze (Eğitimler 5 kişi ile açılmaktadır.)

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: