Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama ile Geleceği Tasarlamak

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bir kuruluşu gelecekte bulunmak istediği noktaya taşıyacak olan ‘’Stratejik Yönetim’’ anlayışıdır.

• Biz kimiz?
• Kim olmak istiyoruz?
• Hedefe nasıl ulaşacağız?
• Bunun için şirket, süreç/bölüm ve kişisel olarak neler yapmalıyız?
• Hedefe ulaşmak için kaynak ihtiyacımız nedir?

Bu 5 soru Stratejik Yönetimin düşünce yapısını kapsar. Belirlenen Misyon, Vizyon ve Hedefler yıllık bütçelere, yıllık bütçeler ise bölüm ve kişisel hedeflere dönüştürülerek paydaşlara aktarılmalıdır. Kurumsal performansın izlenmesi, hedeflere mukayesesi ve izleme sistematiği oluşturulmalıdır.

Beklenen Fayda:

 •  Paydaşların temel beklentilerini karşılamak,
 •  Müşteri memnuniyeti temelinde Stratejik Yönetim süreci hakkında katılımcıları bilgilendirmektir.

Hedef Grup:

Kurumsal hedeflerin belirlenmesi, stratejik planın hazırlanması ve yayılımı, süreçlerin hedefler doğrultusunda iyileştirilmesi, iş planlarını oluşturulması, yayılması, izlenmesi ve değerlendirilmesi konularında görev alacak yöneticiler, uzmanlar ve çalışanlar.

İçerik:

 •  Stratejik Yönetimin Temel Kavramları ve Stratejik Yönetim Süreci
 •  İç ve Dış Etkenlerin Analizi (SWOT Analizi)
 •  Misyon, Vizyon, Kritik Başarı Faktörleri
 •  Strateji ve Stratejik Hedefler
 •  Ana Strateji Matrisi ve Rekabet Stratejisi Matrisi
 •  Stratejik Planlama
 •  Stratejilerin Süreçler Vasıtası ile Yayılımı
 •  İzleme, Değerlendirme
 •  Yatırımlar, Kaynak Tahsisi

Eğitim Metodolojisi:

 •  Vaka çalışmaları.
 •  Eğitim sırasında soru cevap ve uygulama örnekleri ile katılımcılarla interaktif bir ortam sağlanacaktır.
 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: