Sonuç Odaklılık Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bu eğitimle katılımcıların, iş süreçlerinde sonuç odaklı iş yapma becerilerinin artırılması amaçlanırken, kişisel verimliliklerini ve potansiyellerini daha fazla kullanabilmeleri için bilgi aktarımı ve uygulamalar gerçekleştirilecektir.

Beklenen Fayda:

 • Motivasyonu yüksek tutmak için içsel çıkarımların yapılması,
 • Sonuca gitme dürtüsünün tetiklenmesi,
 • İş hayatındaki başarı etkenlerinin daha çok uygulamaya alınması.

Hedef Grup:

İş yaşamında sonuca kısa ve başarılı yoldan ilerlemek isteyen bireyler.

İçerik:

 • Motivasyon Becerileri
  İç motivasyon nasıl sağlanır ?
  Farkındalık ve kendine liderlik
 • Sonuç Odaklılık
  Proaktif Kişilik -Reaktif Kişilik
  Başarı Güdüsü Yüksek Kişiler
  Olumlu Düşünce ve Sonuç Odaklılık
  Değişim Süreçlerine Uyum ve Değişim Yönetimi
 • Bireysel Yetkinliklerin Sonuca Etkisi
  Bireysel Gelişim Stratejisi
 • İş Hayatında Başarı Etkenleri
  Problem Çözme ve Sonuç Odaklılık
  Zaman Yönetimi
  Toplantı Yönetimi
 • Uygulamalar

Eğitim Metodolojisi:

 • Vakalar
 • Hikayeler
 • Uygulamalar
 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: