SMED ile Daha Hızlı Kalıp Değişimi Dijital Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Yalın üretim sistemlerinde stokların azaltılması, sürekli akışın sağlanması, küçük partilerle üretimin gerçekleştirilebilmesi son derece önemlidir. Bu hedeflere ulaşabilmek için aşılması gereken engeller, yüksek model, kalıp, ürün ayar/değişim süreleridir. SMED, İngilizce `Single Minute Exchange of Dies´ cümlesinin kısaltması olarak kullanılan ve tek rakamlı dakikalarda (0-9) kalıp-model değişimi yapmayı amaçlayan yalın bir tekniktir. SMED tekniği sayesinde verimlilik artar, daha küçük sayılarda ve daha sık üretim yapmak mümkün olur, akış hızlanır, sürekli akış sağlanır, müşterinin istediği ürünü istediği zaman üretmek mümkün olur.

Beklenen Fayda:

Bu eğitim programının sonunda katılımcı; Model ve ürün geçişlerinde kaybedilen zaman ve işçiliği en aza indirebilecek SMED metoduna ait yol haritası ve araçların kullanımı ile kayıpları minimum seviyeye indirecek bakış açısına ve uygulama tekniklerine sahip olacaktır.

Hedef Grup:

İşletme Sahipleri, Müdür, Yönetici, Uzman,

İçerik:
 • SMED’in Tarihçesi
 • SMED Kavramı
 • SMED’in Amaçları
 • SMED Uygulaması
  Hazırlık
  Mevcut Durum Analizi
  İç-Dış Setup Kavramları
  İç-Dış Setupların Dış Setup’a Dönüştürülmesi
  İç Setup’ların Dış Setup’a Dönüştürülmesi
  İç ve Dış Setup’ların İyileştirilmesi
 • SMED’ in Kazanımları

Dijital Eğitimler
Video Tanıtımı

Kuruma Özel Dijital Eğitim Talebi