Satış Süreci Yönetimi ve Satıcılık Becerileri

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Müşteri her gün artan gücü ile tüm pazarlama süreçlerinin merkezinde yer alırken “satış” sürecinin de yeniden tanımlanıp farklı müşteri kesimleri için özelleştirilmesi kaçınılmaz bir durumdur. Bu bağlamda geleneksel yaklaşımlardan kurtulup esnek ve insan odaklı satış süreçlerinin belirlenmesi ve bu amaçla gerekli kişisel becerilerin tanımlanması müşteri sadakatine ulaşmanın şartlarından biridir. Bu program kurumsal satış stratejilerinden başlayan ve bireysel becerilere kadar odaklanan bir satıcılık eğitimini içeriyor.

Beklenen Fayda:

 •  Satış yöneticileri ve satış ekibinin planlama/uygulama süreçlerinde artan verim,
 •  Müşteri veri tabanının yeni boyutları ile güncellenmesi,
 •  Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) ve Müşteri Deneyimi Yönetimi (CEM) uygulamaları için veri toplanıp tasarım yapılması,
 •  Artan müşteri sadakati ile sürdürülebilir büyüme fırsatına ulaşılması.

Hedef Grup:

Satış Süreci İçinde Yer Alan Tüm Yönetici ve Uygulamacılar.

İçerik:

 •  Satış Sürecinin Aşamaları
 •  Nitelik / Avantaj / Fayda Analizi
 •  Müşterinin Karşılanması, İhtiyacının Anlaşılması,
 •  Soru Sorma Teknikleri, Müşteriyi Dinleme Becerileri
 •  Satış Kapatma Taktikleri,
 •  Müşterinin Algı Haritaları, NLP Uygulamaları, Beden Dili,
 •  Müşteri İtirazları Nasıl Yanıtlanır?
 •  Kızgın Müşteriyi Yönetmek.

Eğitim Metodolojisi:

 •  Eğitmenin sunumla paylaşacağı bilgiler oluşturulan bir satış ortamında katılımcılar tarafından rol oynama” tekniği ile canlandırılacak.
 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: