Risk Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Program ile katılımcılara; kurumsal risk yönetimi (KRY) konusunda bir uzmanlık altyapısı sağlayarak, işletmelerdeki risklerin belirlenmesi, analiz edilmesi, şirket, kurum ve kuruluşlarda kurumsal risk yönetimi sistem ve süreçleri tasarlayabilmeleri, kurumsal yapılarına uygun KRY projeleri oluşturabilmeleri, KRY süreçlerini koordine edebilmeleri, şirketlerinde risk değerlendirme – risk yönetimi ve risk yanıtlama çalışmaları yapabilmelerine yönelik uygulamalı bir eğitim aktarılacaktır.

Beklenen Fayda:

Katılımcıların dahil oldukları organizasyonlarda risk haritası oluşturması, analiz etmesi, değerlendirme ve risk yanıtlama stratejileri kullanarak iç kontrol kabiliyetlerini geliştirmeleri ve kurumsal risk yönetimi konusundaki yetkinlik ihtiyacının karşılanması beklenmektedir.

Hedef Grup:

İç Kontrol Sisteminin Kurulmasında Aktif Rol Alacak Birim Yöneticileri, İç Denetçiler, Stratejik Planlama Uzmanları.

İçerik:

 • Trendler ve Küresel Ekonomik ve Siyasal Diyalektik Dönüşüm
 • Önemli Kilometre Taşları
  1989 ve Küresel Siyasal Üst Yapı Kırılımı
  2009 ve Küresel Ekonomik Alt Yapı Kırılımı
  2009 Kırılımı ve Ekonomide Gelişmiş Ülkelerden Gelişmekte Olan Ülkelere Dönüşüm ve Yarattığı
 • Fırsat ve Riskler
  Gelişmiş Ülkelere Riskleri
  Endüstri 4.0 ile Risk Yönetimi
  Petrol Piyasaları ve Gelişmekte Olan Ülkelere Fırsat ve Riskleri
  BICST/MIST
  2016 Küresel Ekonomik Göstergeler
  2016 Ulusal Ekonomik Göstergeler
 • 1989 Kırılımı ve Sermaye Süreçlerinden Bilgi Süreçlerine Dönüşüm ve Yarattığı Fırsat ve Riskler
  Gelişmekte Olan Ülkelere Fırsatları
  Gelişmiş Ülkelere Riskleri
  Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Üst Yapıda Farklılıklar ve Bilginin Önemi
  Kurularda Bilgi ve Risk Yönetim Mecburiyeti
 • Riski, Bilgiyle Yönetebilmek İçin;
  Vizyon, Diyalektik Düşünce, Stratejik Düşünce, Bilgi Yönetimi, Yönetişim Ortamları, Ortak Akıl ve Risk Yönetimi
 • Bilgi Yönetimi
  Veri/Bilgi/Strateji, Risk Yönetimi, Operasyon, Analitik Raporlama, MIS Raporları, Rapor Sunuş Formatları
 •  Kurumsal Yönetişim
 •  Yönetim, Yönetişim, Yönetişim İlkeleri
 •  Kurumsal Yönetişimde Stratejik Yönetimin Önemi ve Yol Haritaları
 •  Yönetimden Yönetişime Geçişte Yolculuğu
 •  Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi
 •  Kurumsal Risk Yönetimi ve Süreci (COSO)
 •  COSO Küpü
 •  COSO Süreç Akışı

 

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: