Risk Değerlendirme ve Yönetme Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bir işletmenin veya projenin başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek faktörleri belirlemek ve değerlendirmek, karşı karşıya olduğunuz riskleri incelemenize ve karar vermenize yardımcı olur. Bu eğitimde; tehditleri belirleyerek bu tehditlerle ilgili olasılıkları tahmin ederek analiz yapmak ve ortaya çıkan risklerin olası tüm etkilerinin farkına vararak onları etkin bir şekilde yönetmek için ihtiyaç duyulan çerçevenin aktarılması amaçlanmaktadır.

Beklenen Fayda:

• Riskin ne olduğunu ve risk yönetimi çerçevesini anlamaya yardımcı olabilecek risk değerlendirme tekniklerini kavramak,
• Daha iyi karar verebilmek için belirlenen riskleri liderlik etmek üzere sunmak,
• Risk yönetimi stratejilerini uygulamaya koymak.

Hedef Grup:

Risk yönetimi konusunda çalışma yapan ya da yapacak profesyoneller.

İçerik:

 • Endüstriyel Risk Faktörleri ve Global Trend
 • Neden Riskleri Tanımlarız?
 • Risk Değerlendirme Prosesi
  Risk Alanlarının Belirlenmesi
  Risk Değerlendirmede Nitel Yöntemler
  Risk Değerlendirmede Nicel Yöntemler
  Risk Haritası
 • Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi
 • Potansiyel Önlemlerin Belirlenmesi
 • Risk Yönetimi Stratejileri ve Aksiyonlar
 • Risk Yönetim Organizasyonu: Rol ve Sorumluluklar
 • İzleme ve Raporlama
 • Case Study: Örnek vakalar üzerinden risk değerlendirme, risk belirlemenin kurumsal karar almaya etkisi ve risklerin yönetimi.

Eğitim Metodolojisi:

 • Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 • Ters yüz (Philip Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 • Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: