Rezerve Düşmemek İçin; Doğru Akreditif Analizi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bu eğitimde; Uluslararası ticaret platformunda hem ithalatçı hem de ihracatçı için, şartlı bir banka güvencesi niteliğinde olan akreditifin kuralları, olumlu, olumsuz yönleri ve işleyişi ele alınmaktadır. Akreditifteki bankaların rolü, ithalat ve ihracatçıya ne şekilde güven verdiği, uluslararası ticaret odalarının revize ederek yayınlamış olduğu UCP 600 sayılı broşür incelemesi-yorumlanması örneklerle incelenecek, bankaların kendilerini garantiye alma modelleri hakkında bilgi paylaşımı yapılacaktır.

Beklenen Fayda:

Bu eğitimle;
• Akreditifin kullanılmasında yapılacak hatanın minimuma indirilmesi,
• Akreditife hâkim olan bir dış ticaret çalışanlarının, dünyanın farklı taraflarındaki ithalatçı veya ihracatçısı ile aynı dili konuşmasının sağlanması,
• Akreditifle işlem yapan ithalatçı ve ihracatçıların finansman kolaylığı sağlayabilmesi amaçlanmaktadır.

Hedef Grup:

Dış Ticaret İşlem Yapan Firmaların İthalat ve İhracat Departmanında Çalışan Çeşitli Kademe Çalışanları.

İçerik:

 •  Akreditifin Tanımı ve Sağladığı Fayda
 •  Akreditifteki Taraflar
 •  Akreditifin Açılması ve Operasyonel İşlemler
 •  Akreditifin Teyidi Ne İşe Yarar?, Teyidsiz Akreditiflerin Özellikleri
 •  Akreditifin Sahaları ve İncelenmesi
 •  UCP 600 Kuralları ve İncelenmesi
 •  Akreditifte Evrak İncelenmesi
 •  Akreditifte Rambursmanın Önemi ve İşleyişi
 •  Akreditifte Rezerv Konuları ve Rezervli Evrakın Akıbeti
 •  Akreditifin Sona Ermesi Ne Şekilde Olur?

Eğitim Metodolojisi:

 •  Gerçek vakalar üzerinden ülke kredileri, poliçe, akreditif vaka incelemeleri yapılacaktır.
 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Philip Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

4 Gün
Danışman Eğitmen: