Rekabet Analizi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Rekabet Analizi eğitimiyle kurumların, rakip firmalara karşı pazar payını büyütmek ve pazarlama faaliyetlerinde alternatif oluşturabilmek için analiz yöntemlerini ve sürdürülebilir, kârlı büyüme stratejilerini iyileştirmeleri hedeflenmektedir.

Beklenen Fayda:

 •  Pazar Analizi Hakkında Bilgi Sahibi Olunması,
 •  Farklı Analiz Yöntemleri ile Konuya Farklı Açılardan Bakılabilmesi,
 •  Sağlıklı Pazarlama ve Satış Stratejileri Oluşturabilme,
 •  Planlama ile Sürece Başlama, Stratejiyi Elde Tutma konularında yapılacak bilgi aktarımları ile eğitim katılımcılarının bu yönde geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Hedef Grup:

Pazarlama Yönetici ve Çalışanları, Pazarlama ve Satış Süreci ile Direkt İlişkisi Olan Diğer Birimler

İçerik:

 •  Pazar Analizi Nedir?
 •  PESTE Analizi,
 •  Stratejik Planlama,
 •  Rekabet Analizi Nedir ve Hangi Parametreleri Kullanır?
 •  Analizler; SWOT, TOWS, ANSOFF, Pareto
 •  BDG Matrisi
 •  Büyüme, Penetrasyon ve Sayısal/Ağırlıklı Dağılım Stratejileri
 •  Mavi Okyanus Stratejisi
 •  Alternatif Pazarlama Stratejileri (Viral, Guerilla, WOM)
 •  Alternatif Dağıtım veya Mağazalaşma Stratejileri
 •  Rekabet Activity Grid
 •  Rekabet Örnekleri ve Glokal Strateji

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: