Problem Çözme Teknikleri

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bu eğitimle, kuruluş içinde iyileştirme faaliyetlerine katılmakta olan her seviyede personel için 8D ve Problem çözme teknikleri hakkında genel bilgilendirmenin sağlanması amaçlanmaktadır.

Beklenen Fayda:

 •  Problemi doğru teşhis edebilmek ve çözüme kadar giden yolda izlenmesi gereken teknik adımların öğrenilmesi,
 •  Programda aktarılanların, katılımcıların kurumlarında gerçekleştirecekleri her türlü iyileştirme faaliyetine adapte edilebilmesi.

Hedef Grup:

 •  Tüm Çalışanlar

İçerik:

 •  Giriş
 •  Süreç Yaklaşımı
 •  Genel Bilgilendirme
 •  Proses Performanslarının İzlenmesi
 •  Temel İstatistik Teknikler
 •  Veri Toplama, Kontrol Tabloları
 •  Histogramlar
 •  Pareto Analizi
 •  Neden – Sonuç Analizi
 •  Kontrol Çizelgeleri
 •  Dağılma Diyagramları
 •  Örnekleme / Gruplandırma
 •  8D Problem Çözme Tekniği
 •  Problemin Tespiti
 •  Problemin Kök Nedeninin Tanımlanması
 •  İlgili Düzeltici Faaliyetin Belirlenmesi (Kısa Dönem)
 •  Düzeltici Faaliyetin Doğrulanması
 •  Önleyici Faaliyetlerin Uygulanması (Uzun Vadeli Risklerin Azaltılması)
 •  Faaliyetlerin Benzer Durumlara Uygulanması
 •  Önleyici Faaliyetlerin Doğrulanması
 •  Ekibe Teşekkür

Eğitim Metodolojisi:

 • Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 • Ters yüz (Philip Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 • Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online/Yüz yüze (Eğitimler 5 kişi ile açılmaktadır.)

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: