Problem Çözme Teknikleri Dijital Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

“Problem yoksa, problem vardır.” yaklaşımı ile bir işletmede problem çözmek iyileştirmenin en temel dinamiğidir. Problem çözme tekniklerini bilmek ve yerinde kullanmak günümüz operatörünün, teknisyeninin, mühendis ve yöneticisinin en önemli becerisidir.
Yalın dönüşüm süreci içinde faydalandığımız yalın araçlar/teknikler ile onların sürdürülebilir uygulaması arasındaki boşluğu doldurmak için bir yaklaşıma, bir araca ihtiyacımız var.

Beklenen Fayda:

Bu eğitim programının sonunda katılımcı; Problemi tanımlamaktan, kök sebeplerini tespit edip, iyileştirme fikirlerini ortaya çıkarmaya kadar bir problem çözme sürecinin tüm aşamaları ile ilgili bilgi sahibi olacaktır.

Hedef Grup:

Müdür, Yönetici, Uzman, Üretim Personeli

İçerik:
  •  Problem Nedir?
  •  Problem Çözme Aşamaları
  •  Pareto Analizi
  •  5N+1K
  •  Neden-Neden Analizi
  •  Balık Kılçığı Diyagramı
  •  Beyin Fırtınası
  •  Öncelik Matrisi
  •  PDCA

Dijital Eğitimler
Video Tanıtımı

Kuruma Özel Dijital Eğitim Talebi