“Proaktif Davranışta Ustalaşmak” Organizasyonlarda Proaktif Davranış Geliştirme Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Proaktif insanlar fırsatları belirler ve ona göre davranır, inisiyatif alır, harekete geçer ve istenen değişiklik gerçekleşene kadar sebat eder. Buna karşılık, proaktif olmayan insanlar tam tersi örüntüler sergiler; bir şeyleri değiştirmek için fırsatları yakalamak şöyle dursun, tanımlayamazlar. Daha az proaktif bireyler pasif ve reaktiftir, koşulları değiştirmek yerine benimsemeyi tercih ederler.

İş daha dinamik hale geldikçe, proaktif davranış ve inisiyatif, kurumsal başarının daha da kritik belirleyicileri haline gelmektedir. Bu uygulamalı eğitimde; sorun belirlemek ve çözmek için çalışanların dinamik bireyler haline gelmelerini sağlamak ve bu sayede organizasyonun etkinliğini arttırmak amaçlanmaktadır.

Beklenen Fayda:

 • Proaktif olmak ve reaktif olmamak için neler gerektiğini anlamak
 • Kişisel kontrol duygusunu arttırmak
 • İçsel motivasyonu harekete geçirmek, belirlenen hedefe nasıl ulaşılacağını fark etmek ve çözüm odaklı olmayı seçerek performansı yükseltmek
 • Proaktif ve üretken olmak için ilgili stratejileri uygulamak
 • Bireyleri kazan-kazan durumu için proaktif düşünmeyi kullanmaya teşvik etmek

Hedef Grup:

Tüm Çalışanlar.

İçerik:

 •  Proaktif Davranışı Etkileyen Bireysel Farklılıklar
  Proaktif Bakış Açısı
  İnisiyatif Almak
  Hedef Yönelimi
  Öz yeterlilik ve Sorumluluk Almak
  Kişilik Özellikleri
 • Proaktif Davranışın 3 Boyutu
 • Yöneticilerin Liderlik Yaklaşımlarının Proaktif Davranış Gelişimine Etkisi
 • Proaktif Davranışlar
  İyileştirme Fırsatlarını Belirlemek
  Statükoya Meydan Okumak
  Gelişime İnanmak, Geri Bildirim Aramak
  İnovasyon
  Dayanıklılık ve Zihinsel Çeviklik
  Kariyer Yönetimi
 • Proaktif Davranış Ölçeği
 • Oyunlar: Proaktif davranışları anlamanın, gelecekteki sorunları tahmin etmenin önemi vurgulayan içeriklerde.
 • Case Study: Örnek bir vaka üzerinden proaktif davranış geliştirme ve değerlendirme çalışması.

Eğitim Metodolojisi:

 • Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 • Ters yüz (Philip Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 • Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: