Tavsan-Beyaz Yaka-Pozitif İletişim ve Çatışma Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Günlük hayatın içinde kullandığımız bazı kelimeler karşı tarafta olumsuz bazı duygulara neden olabiliyor. Oysa kelimeler kullanıldığında, iletişim şekli değişip daha anlaşılır ve yaklaşılabilir bir iletişim doğuyor. Bu eğitimle amaçlanan; kullandığımız kelimelerin uyandırdığı duyguları fark edip yerlerine alternatiflerini koyabilmek, çatışmanın temelinde ne olduğunu anlayıp çatışmayı yönetebilmektir.

Beklenen Fayda:

• Olmaz, mümkün değil, imkânsız gibi yıkıcı kelimeler yerine, alternatiflerini kullanmayı alışkanlık edinmek,

• Transaksiyonel analiz ile benlik durumlarını tanımak ve çatışmayı yönetmek,

• Çatışmayı fırsata çevirip iletişimde devamlılık sağlamak.

Hedef Grup:

İçerik:

•       İletişimde kelimeler neden önemlidir? Kelimeler nelere yol açar?

•       Negatif kelimeler nelerdir? Neden kullanırız?

•       Pozitif kelimeler iletişimde nasıl avantaj sağlar?

•       Hangi kelimeler iletişimi durdurur, hangileri devam ettirir?

•       Çatışmanın temelinde neler vardır?

•       Pondy modeli nedir? Nasıl kullanılır?

•       Scarf modeli nedir? Nasıl kullanılır?

•       Transaksiyonel analiz (TA) ve benlik durumları nelerdir?

•       TA ile çatışma nasıl yönetilir?

•       Pozitif dil kullanımı için vaka uygulamaları

•       TA için vaka uygulamaları

•       Grup çalışmaları (4 kişilik gruplar ile vaka analizleri)

•       İletişim oyunları (pozitif kelime kullanmak için yarışma)

Eğitim Metodolojisi:

  • Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
  • Ters yüz (Philip Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
  • Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.
  • Vakalar
  • Hikayeler
  • Oyunlar
  • Uygulama (Role Play)

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

GOSB Merkez Sınıfları

Eğitim Süresi:

Danışman Eğitmen: