Planlama ve İş Takibi Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bu eğitimle katılımcıların; planlama ve iş takibi yetkinliklerini artırmaya yönelik teknik konular ele alınırken, uygulama ve vaka örnekleri ile edinilen bilgilerinin pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Beklenen Fayda:

 • Planlama ile verim artışı,
 • İş takibi ile verim artışı,
 • Teknik yöntemler ile iş veriminin ve motivasyonunun artışı.

Hedef Grup:

İş süreçlerinde verimli sonuç alabilmeyi isteyen liderler.

İçerik:

 • Etkili Delegasyon
  Doğru kişiye doğru iş devri
 • Analitik Düşünme
  Neden-sonuç ilişkisi kurma
  Büyük resmi görme
  Planlama yaparken parçalara ayırma
 • İş takibinde iyileştirme yöntemleri
 • Kanban tekniği
 • Pomodore tekniği
 • Kaizen felsefesi
 • Çevik yönetim ve uygulama
 • İş önceliklendirme
 • Vakalar
 • Uygulamalar

Eğitim Metodolojisi:

 • Vakalar
 • Hikayeler
 • Uygulamalar
 • Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 • Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 • Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: